Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Eerdere opname is een belangrijke voorspeller van ongunstige uitkomst van behandeling

Nature Scientific Reports publiceert in zijn nieuwste uitgave een artikel over de voorspellende waarde van verschillende patiëntkarakteristieken op een negatieve uitkomst van een medische behandelingen. De onderzoeksgroep, met leden van het Amsterdam UMC, de Erasmus School of Health Policy and Management en LOGEX Healthcare Analytics, concludeerde na uitgebreide data-analyse van benchmarkdata dat een eerdere ziekenhuisopname een belangrijke voorspeller is van de uitkomst van de behandeling – meer nog dan patiëntkenmerken zoals leeftijd, geslacht en comorbiditeit.

Het onderzoek werd gedaan voor vier verschillende, veelvoorkomende behandelingen: darmkanker, blaaskanker, acute dotterbehandeling en knieoperaties. De analyse maakte duidelijk dat het heropnamerisico (en daarmee ook de totale zorgkosten) aanzienlijk hoger is bij patiënten die eerder zijn opgenomen in hetzelfde ziekenhuis. Deze informatie kan gebruikt worden om specifieke patiëntgroepen te monitoren na operatie en zo mogelijke complicaties te voorkomen en de totale zorgkosten te verlagen.
LOGEX hielp bij het opzetten van het onderzoek en het uitvoeren van de analyse. Deze richtte zich op data over sterfte, heropname, ligduur en zorgkosten bij vier onderzochte veelvoorkomende behandelingen. De gebruikte data zijn afkomstig uit de LOGEX benchmark database op basis van DBC-data. Die data geven inzicht in de behandeltrajecten, klinische uitkomsten en totale kosten.

Vincent Stangenberger, die names LOGEX deel uitmaakte van het onderzoeksteam vertelt over de moglijke impact van het onderzoek:

Lees het volledige artikel in Nature Scientific Reports hier.

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam