Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Een Data-Gedreven Analyse van Zorgpaden voor Oncologische Patiënten met Botmetastasen in Het HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis is een toonbeeld van zorgzaamheid en innovatie, met bijna 5000 medewerkers en 24 specialismen. Ze leiden toekomstige artsen en verpleegkundigen op en streven naar de hoogste kwaliteit in medische zorg.

Amgen is een toonaangevend biotechnologisch bedrijf op het gebied van humane geneesmiddelen. De visie is om met de aangeboden behandelingen zowel klinische uitkomsten als het welzijn van patiënten te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen wordt er met alle betrokken partijen samengewerkt aan een beter en efficiënter zorgsysteem. Amgen is de sponsor van dit project.

Het ziekenhuis stond voor een complexe uitdaging bij het behandelen van oncologische patiënten met botmetastasen. De behandelaren hadden behoefte aan meer inzicht in het behandelpad, zorgconsumptie en het gebruik van Bone Targeting Agents (BTA’s). Het ontbrak aan gestandaardiseerde procedures en duidelijke processen.

LOGEX is ingeschakeld als “trusted third party” voor dit project. LOGEX analyseerde DBC- en EVS-data om inzichten te verkrijgen in patiëntpopulaties, het zorgproces en complicaties. Hiermee is gestructureerd inzicht verkregen in het zorgpad. Daarnaast heeft het geleid tot een tweede fase van het onderzoek waarbij middels dossieronderzoek een diepgaand begrip is verkregen over waarom sommige patiënten laat met BTA-behandeling begonnen of helemaal niet werden behandeld.

  • De analyse heeft geleid tot inzichten in patiëntenpopulatie en complicaties.
  • Door bewustwording en analyse zijn artsen meer betrokken en gestandaardiseerd gaan werken.
  • Het ziekenhuis heeft nu een duidelijk gestructureerd zorgpad voor oncologische patiënten met botmetastasen. 
  • Dit betekent voor de patient dat een overweging van de juiste medicatie is ingebed in het proces en wordt opgepakt binnen de gestelde periode om zo de zorg zo optimaal mogelijk te maken.
  • Hoewel meetbare resultaten nog in ontwikkeling zijn, is de impact op de workflow van artsen en verpleegkundig specialisten al duidelijk merkbaar.

Lessen voor Andere Zorginstellingen

  • Beter documenteren van zorgprocessen is cruciaal.
  • Laat data en feiten leidend zijn in plaats van aannames.
  • Het gebruik van data kan aanzienlijke verbeteringen in de zorgprocessen ondersteunen en bewustwording creëren.

Wilt u ook data vertalen naar betere zorg?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam