Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe Amphia en MSB-A de voortgang ten opzichte van de begroting monitoren met LOGEX

Het Amphia ziekenhuis in Breda is een groot topklinisch ziekenhuis aangesloten bij de STZ. Naast patiëntenzorg besteedt het Amphia ziekenhuis ook aandacht aan opleiding, onderwijs en onderzoek. ​

LOGEX ondersteunt het MSB Amphia al sinds 2012 met de verdeling van het honorarium en vraagstukken rondom capaciteit van medisch specialisten. Sinds 2020 ondersteunt LOGEX ook het ziekenhuis hun grip op de P&C cyclus te verhogen.​

Al geruime tijd werken het MSB en het ziekenhuis erg nauw met elkaar samen. Zo zijn er veel gezamenlijke overlegtafels, is er één bestuursraad en volledige transparantie

Tot en met 2018 gebruikte het MSB de benchmark als sturingsmiddel. Vakgroepen werden o.a. beloond op basis van productiviteit t.o.v. de benchmark. ​

Ook in 2018 werd een goed benchmark-resultaat behaald. Het totale zorgvolume week echter af van de contractafspraken met verzekeraars: Als resultaat werd de ziekenhuisbegroting niet gehaald en bleef beschikbare contractruimte helaas onbenut.​

Na reflectie bleken de vakgroepen zich niet bewust van de afspraken die het ziekenhuis had gemaakt met verzekeraars: Er miste een proces om de zorg te monitoren ten opzichte van begroting, om op tijd keuzes maken t.a.v. beleid en benodigde capaciteit. 

LOGEX ondersteunt in 2022 het ziekenhuis én MSB door middel van maandelijkse prognoses om de ontwikkeling van omzet en medisch specialisten capaciteit te kunnen monitoren en tijdig bij te sturen waar nodig.​

Ziekenhuis en medisch specialist sturen zo op dezelfde plan, met dezelfde inzichten en  prognosecijfers. Kortom: meer gelijkgericht. 

Philip Bos, Directeur MSB, Amphia

Philip Bos , Director MSB, Amphia
  • Ziekenhuis, MSB en vakgroepen stellen een gezamenlijke productiebegroting op via het LOGEX Begrotingsmodel​
  • LOGEX stelt maandelijks een prognoses van de ziekenhuisomzet kosten en verwachte (medisch specialisten) capaciteit beschikbaar 
  • Deze prognoses worden door controllers en vakgroepen gebruikt om ontwikkeling patiëntenzorg te meten ten opzichte van de begroting
  • Hiermee kunnen ziekenhuis en vakgroep gezamenlijk besluiten om tijdig bij te sturen indien  noodzakelijk​

Wilt u ook de ontwikkeling van de patiëntenzorg in relatie tot de begroting van uw ziekenhuis kunnen meten?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam