Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe de COVID-19 monitor behandeling verbetert en LCG ondersteunt om mogelijke geneesmiddelentekorten te signaleren

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen heeft ons gevraagd om een monitor te ontwikkelen die medicijngebruik en -patronen van opgenomen COVID-19 patiënten weergeeft om hen te ondersteunen bij het signaleren van mogelijke tekorten en proactief te kunnen reageren.  

Omdat COVID-19 een relatief nieuwe ziekte is, veranderen behandelingen snel, net als het aantal patiënten, wat kan leiden tot tekorten aan benodigde geneesmiddelen. De COVID-monitor wil deze geneesmiddelentekorten voorkomen door het gebruik van geneesmiddelen te analyseren en te extrapoleren – zowel voor bekende behandelingen, maar vooral ook voor nieuwe opkomende behandelingen.  

Een van de huidige belangrijkste behandelingen voor COVID-19-patiënten is tocilizumab. Dat is goed nieuws voor patiënten, maar het is nu ook gesignaleerd als potentieel tekort met de nieuwe golf van COVID-opnames. Daarom heeft het LCG de behoefte om de precieze aantallen en gebruikspatronen van tocilizumab in te zien om te kunnen schakelen met de leveranciers en het ministerie van Volksgezondheid om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om een tekort te voorkomen.  

Ons Life Science team heeft de COVID-19 monitor gelanceerd om medicijngebruik en – patronen weer te geven bij COVID-19 patiënten in het ziekenhuis en ondersteunt daarmee bij het signaleren van mogelijke medicijntekorten.

Wij ondersteunen nu maandelijks het LCG (Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen op Recept) door de ziekenhuisgegevens te analyseren en inzicht te geven in het geneesmiddelengebruik van COVID-19 patiënten.  

Wij hebben zowel de data aangevuld met voorschrijfgegevens (EVS) als het aantal ziekenhuizen uitgebreid tot 45. Daardoor kunnen we inzichten verschaffen in het gebruik van add-on medicatio en andere medicatie die COVID-19 patiënten gebruiken. Dit project toont onze voortdurende inspanning om een impact leader te zijn in ons vakgebied.  

Wilt u meer inzicht in medicijngebruik en -patronen binnen uw organisatie?  

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam