Hoe de COVID-19 monitor behandeling verbetert en LCG ondersteunt om mogelijke geneesmiddelentekorten te signaleren  

Over de samenwerking  

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen heeft ons gevraagd om een monitor te ontwikkelen die medicijngebruik en -patronen van opgenomen COVID-19 patiënten weergeeft om hen te ondersteunen bij het signaleren van mogelijke tekorten en proactief te kunnen reageren.  

De uitdaging  

Omdat COVID-19 een relatief nieuwe ziekte is, veranderen behandelingen snel, net als het aantal patiënten, wat kan leiden tot tekorten aan benodigde geneesmiddelen. De COVID-monitor wil deze geneesmiddelentekorten voorkomen door het gebruik van geneesmiddelen te analyseren en te extrapoleren – zowel voor bekende behandelingen, maar vooral ook voor nieuwe opkomende behandelingen.  

Een van de huidige belangrijkste behandelingen voor COVID-19-patiënten is tocilizumab. Dat is goed nieuws voor patiënten, maar het is nu ook gesignaleerd als potentieel tekort met de nieuwe golf van COVID-opnames. Daarom heeft het LCG de behoefte om de precieze aantallen en gebruikspatronen van tocilizumab in te zien om te kunnen schakelen met de leveranciers en het ministerie van Volksgezondheid om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om een tekort te voorkomen.  

De verstrekte informatie was nauwkeurig en daarom nuttig. We verwachtten dat 50% van de COVID-19-patiënten met dit geneesmiddel wordt behandeld, maar het bleek >60% te zijn. Deze inzichten hebben ons ondersteund bij het nemen van betere beslissingen en het aanpakken van de mogelijke tekorten.

LCG (Landelijk Coordinatiecentrum Geneesmiddelen)

De oplossing 

Ons Life Science team heeft de COVID-19 monitor gelanceerd om medicijngebruik en – patronen weer te geven bij COVID-19 patiënten in het ziekenhuis en ondersteunt daarmee bij het signaleren van mogelijke medicijntekorten.

Wij ondersteunen nu maandelijks het LCG (Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen op Recept) door de ziekenhuisgegevens te analyseren en inzicht te geven in het geneesmiddelengebruik van COVID-19 patiënten.  

Wij hebben zowel de data aangevuld met voorschrijfgegevens (EVS) als het aantal ziekenhuizen uitgebreid tot 45. Daardoor kunnen we inzichten verschaffen in het gebruik van add-on medicatio en andere medicatie die COVID-19 patiënten gebruiken. Dit project toont onze voortdurende inspanning om een impact leader te zijn in ons vakgebied.  

Waardegedreven zorgprogramma

Binnen het waardegedreven zorgprogramma ondersteunen wij uw (groep van) ziekenhuizen bij het verkrijgen van inzicht in de waarde van zorg rondom specifieke patiëntgroepen. Dit doen wij door middel van dashboards én verbeterprogramma’s waarin wij uitwisseling van best practices tussen zorgprofessionals faciliteren. Zorgprofessionals geven aan dat ze door deze programma’s aanzienlijk sneller tot verbetering kunnen komen dan voorheen.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken

De waardegedreven analyses van LOGEX combineren uw data, waar nodig gecorrigeerd voor patiëntkenmerken, met inzichten van ons benchmarkplatform voor betere uitkomsten én lagere kosten. Onze filosofie is om zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande data en geüniformeerde uitkomstmaten, om de administratieve last te verlagen en de vergelijkbaarheid van uitkomsten zo groot mogelijk te maken. Daarom werken wij nauw samen met bestaande uitkomstenregistraties. Voor de gebieden waar deze nog niet bestaan hebben wij – samen met medisch specialisten – de ‘Textbook Outcome’ methode ontwikkeld. Hierbij worden op intelligente wijze kwaliteitsindicatoren berekend, gebaseerd op bestaande declaratiedata.

Onze waardegedreven analysemodellen geven inzicht in:

Verbeterpotentieel

Ontdek waar uw team het goed doet en waar er ruimte is voor verbetering.

Voortgang van verbeterprojecten

Houd de doelstellingen als team bij zodat u ziet wanneer ervan wordt afgeweken.

Voorkom ongewenste uitkomsten voordat ze plaatsvinden

Word op tijd gewaarschuwd voor ongewenste uitkomsten en veranderingen in de klinische praktijk

Impact op uitkomsten en kosten

Ontdek hoe patiëntkenmerken en zorgprocessen op elkaar inwerken en zo uitkomsten en kosten beïnvloeden

Risicogroepen waar tijdig moet worden ingegrepen

Ontdek patiëntgroepen die risico lopen op slechte uitkomsten of hoge kosten, zodat u proactief kunt ingrijpen

Wilt u meer inzicht in medicijngebruik en -patronen binnen uw organisatie?