Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe de Leeds Teaching Hospitals NHS Trust £200 miljoen gaat besparen met een vijfjarige ‘Waste-Reduction’-strategie

Leeds Teaching Hospitals NHS Trust is een grote zogenaamde acute Trust in Yorkshire met een omzet van ongeveer £1,6 miljard per jaar. De Trust biedt een volledig scala aan ziekenhuisdiensten, verspreid over vijf grote ziekenhuislocaties.   

De Trust heeft zeer ambitieuze plannen om de ziekenhuizen in de komende vijf jaar te transformeren. Om dit te bereiken, moet de Trust een aanzienlijk financieel overschot genereren. Het is niet aannemelijk dat dit door extra inkomsten kan worden behaald; daarom zal de Trust in de komende vijf jaar aanzienlijke kostenbesparingen moeten realiseren.   

De specifieke uitdaging voor de Chief Financial Officer bestond erin een geloofwaardige en duurzame financiële vijfjarenstrategie uit te werken, ondersteund door een vijfjarige ‘Waste-Reduction’-strategie. Assista, sinds september 2021 deel van de LOGEX Group, werd benaderd om de strategie te schrijven, die in oktober/november 2021 aan de Trust Board werd voorgelegd. Daarbij moest de strategie worden gestaafd door een grote hoeveelheid data en bewijs dat het ambitieuze efficiëntieplan kon worden verwezenlijkt; het uiteindelijke doel is de Trust Board en de niet-uitvoerende leden ervan te verzekeren dat de kostenbesparingen (meer dan £200 miljoen over vijf jaar) konden worden gerealiseerd.  

Onze aanpak van deze uitdaging was drieledig:   

  • Het programma koppelen aan reeds bestaande en goedgekeurde nationale, regionale en Trust-specifieke strategieën (bijvoorbeeld het nationale NHS-plan en de Trust vijfjarenstrategie voor vastgoed).  
  • Onderzoek en ontwikkeling van een reeks bestaande of nieuwe ‘best practice’ metrics om kwantitatief aan te tonen wat kan worden bereikt.   
  • Samenwerken met een reeks leidinggevende functionarissen om de maatstaven te verfijnen, om overeen te komen wat de Trust operationeel kan leveren, om nieuwe mogelijkheden voor ‘Waste-reduction’ te identificeren en om hun steun voor het vijfjarenplan te verwerven (dit gebeurde via een reeks vergaderingen, besprekingen en onderhandelingen).   

Het programma zou leidend zijn voor de strategieën en initiatieven waarmee het bestuur van de Trust al vertrouwd was en die het ondersteunde. Het zou ook een reeks meetcriteria creëren die niet alleen konden worden gekwantificeerd, maar ook onafhankelijk konden worden getest om ervoor te zorgen dat de uitvoerende leden van de Raad van Bestuur volledig achter de strategie stonden wanneer deze aan de overige leden van de Raad van Bestuur werd gepresenteerd.  

We slaagden erin een vijfjarenstrategie op te stellen, waarin mogelijkheden zijn geïdentificeerd voor de besparing van een bedrag van meer dan £200 miljoen en waarmee volledig werd voldaan aan de opdracht die was verstrekt. De mogelijkheden voor kostenbesparingen werden onderbouwd door een reeks solide metrics en werden ondersteund door de uitvoerende functionarissen van de Trust, wat betekende dat de strategie volledig werd gesteund door de Trust Board toen deze op 25 november 2021 aan hen werd gepresenteerd.

Wilt u ook weten hoe u kosten kunt besparen binnen uw organisatie?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam