Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe het LOGEX Capaciteitsmodel OLVG helpt om medisch specialisten ‘ondernemend in loondienst’ te honoreren

Het OLVG is een groot topklinisch ziekenhuis in het hart van Amsterdam. In het OLVG werken ca. 400 medisch specialisten verspreid over de twee hoofdlocaties in Amsterdam Oost en West. Het merendeel van de specialisten werkt met een “ondernemend in loondienst” regeling. 

LOGEX ondersteunt het OLVG sinds 2012 met de verdeling van het inkomen van de vakgroepen, en sinds 2017 ook om grip op de planning en control cyclus te verhogen. 

Het OLVG maakt deel uit van het Santeon netwerk dat bestaat uit zeven topklinische ziekenhuizen. Door nauw met elkaar samen te werken en van elkaar te leren wordt er gestreefd naar de best mogelijke zorg voor de patiënt. 

Het OLVG is in 2015 ontstaan uit een fusie van twee grote ziekenhuizen waarbij zowel loondienst als vrije vestiging als werkvorm voorkwam. Hierdoor werden zowel het ziekenhuis als de vakgroepen met een organisatorisch vraagstuk geconfronteerd. 

De Raad van Bestuur wilde graag één orgaan waarmee gesproken kan worden over het beoogd honorarium, de omvang en kwaliteit van de patiëntenzorg en strategische keuzes van het ziekenhuis. 

De vakgroepen wilden zeggenschap behouden over de organisatie van de patiëntenzorg. Daarnaast vonden ze het belangrijk dat het leveren van goede zorg en efficiënt werken beloond werd. 

Vrijwel alle vakgroepen maken gebruik van het LOGEX Capaciteitsmodel om het budget dat met het ziekenhuis is afgesproken te verdelen. 

Op basis van geleverde zorg en aanvullende kwaliteitsratio’s kunnen vakgroepen een deel van het honorariumbudget verdienen. Er is een bandbreedte afgesproken van 90%-115% en hierbij is de ondergrens van 90% iets hoger dan de basis AMS.

Kaj Wage, Kinderarts en voorzitter, OLVG Honorariumcommissie

Kaj Wage, Pediatrician and Chairman, OLVG Honorarium Committee
  • Ondernemend in loondienst zorgt voor een goede organisatie van de vakgroepen waarbij ‘loon naar werken’ wordt beloond
  • Vakgroepen houden zeggenschap en vrijheid bij de organisatie van de patiëntenzorg. Hierdoor is de bewustwording van de bedrijfsvoering op onder andere ziekenhuiskosten en aantrekken nieuw personeel toegenomen bij de vakgroepen
  • Het model zorgt voor transparantie en duidelijkheid bij vakgroepen en voor rust bij de Raad van Bestuur. De Honorariumcommissie is voor de RvB tevens een strategische gesprekspartner

Wilt u meer weten over hoe ons LOGEX Capaciteitsmodel uw ziekenhuis kan helpen bij het toewijzen van budgetten binnen al zijn vakgroepen?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam