Hoe je passende zorg kunt versnellen met benchmarkrapportages op nationaal of ziekenhuisniveau

Over de samenwerking

OLVG is een Amsterdams ziekenhuis met locaties in Oost en West. Het ziekenhuis wilde graag het onderwerp passende zorg structureler op de agenda zetten door deel te nemen aan het ZE&GG programma. 

De uitdaging

Het jaar 2021 markeert de start van het nationale evaluatieprogramma voor passende zorg (ZE&GG). Dit beweegt onze klanten ertoe om niet alleen actief best practices van aangetoonde passende zorg te implementeren, maar ook om aan de overheid en verzekeraars te tonen dat de zorg die geleverd wordt in lijn is met deze best practices. Zonder goed inzicht in de prestaties op het gebied van deze best practices, hadden onze klanten moeite om dit programma succesvol op te starten.

De oplossing

Het LOGEX ZE&GG-team, dat onderdeel uitmaakt van onze Financial Analytics business unit, helpt de implementatie van passende zorg in Nederland te versnellen. Dat doet het team door benchmarkrapportages aan te bieden over bewezen best practices (ZE&GG onderwerpen) op nationaal en op ziekenhuisniveau. Een voorbeeld van een ziekenhuis dat profijt heeft gehad van het werk van ons ZE&GG-team is het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Pauline GabriëlsMadelon Mok en Bas Dronkert, Zorganalisten bij het OLVG, werken samen aan dit project. Pauline deelt haar ervaring:  

Hoewel het concept van passende zorg al verankerd is in de cultuur van het OLVG, is het nog een uitdaging om het te implementeren in de dagelijkse praktijk van onze zorgverleners. We zien dat de uitkomsten van onze behandelkeuzes over het algemeen zeer effectief zijn in vergelijking met andere ziekenhuizen. We bereiken deze uitkomsten echter niet altijd op de meest doelmatige manier. Passende zorg is voor ons de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener op het juiste moment. Om dit te verbeteren is het nodig om het onderwerp passende zorg structureler op de agenda te zetten.

Pauline Gabriëls, Zorganalist, OLVG

Juiste zorg op de Juiste Plek

Verbeter de zorg door de juiste behandelingen op de juiste plek aan te bieden. Wij helpen u de eerste stap te zetten, te beginnen met een data-gedreven beoordeling van de behandelkeuzes en zorgprocessen.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken

Onze modellen voor de Juiste Zorg Op de Juiste Plek geven u de middelen om:

Verschillen tussen medisch specialisten en zorgaanbieders te verminderen

Traceer ongewenste variatie in behandelkeuzes en zorgprocessen.

U te verdiepen in data gecorrigeerd voor patiëntkenmerken en zorgzwaarte

Analyseer resultaten per specialisme en diagnose tot op het laagste niveau gecorrigeerd voor patiëntkenmerken.

De transitie naar waardegedreven contracten met zorgverzekeraars in gang te zetten

Stel objectieve indicatoren vast voor innovatieve waardegedreven contracten met zorgverzekeraars

Impact gecreëerd door inzet van de Doelmatigheidsmonitor

“Door gebruik te maken van de LOGEX Doelmatigheidsmonitor kunnen we aantonen dat we op veel criteria al goed scoren. Het gaf enorme voldoening voor verschillende afdelingen die nu konden aantonen dat ze uitblinken in passende zorg. Tegelijkertijd geeft de Doelmatigheidsmonitor ons inzicht in de gebieden waar we efficiënter kunnen werken. De uitkomsten uit de monitor waren een goede aanleiding om het gesprek te starten met onze artsen. Het is een opmaat voor een verdiepende analyse van onze eigen data, waarbij we dieper ingaan op een specifieke zorgactiviteit of patiëntengroep op dat punt waar we afwijken van de benchmark. In deze verdiepende analyse kunnen we de uitkomsten nog inzichtelijker maken voor onze artsen, bijvoorbeeld door de inter-doktervariatie te bespreken. Dit helpt om artsen te betrekken bij ZE&GG-onderwerpen en zich in te zetten voor het verbeteren van hun eigen praktijken.    

Over het geheel genomen heeft de LOGEX Doelmatigheidsmonitor ons enorm geholpen om de implementatie van passende zorg te versnellen door met ons een heatmap te delen: een gedetailleerd overzicht van waar ons verbeterpotentieel lag. Tegelijkertijd fungeren de uitkomsten van de monitor als ondersteuning voor onderhandelingen met verzekeraars. Doordat we onze positie kunnen ondersteunen met analyses en data, helpt dat ons in deze onderhandelingen.”

Wilt u meer weten over de voordelen van de Doelmatigheidsmonitor in uw ziekenhuis?