Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe je passende zorg kunt versnellen met benchmarkrapportages op nationaal of ziekenhuisniveau

OLVG is een Amsterdams ziekenhuis met locaties in Oost en West. Het ziekenhuis wilde graag het onderwerp passende zorg structureler op de agenda zetten door deel te nemen aan het ZE&GG programma. 

Het jaar 2021 markeert de start van het nationale evaluatieprogramma voor passende zorg (ZE&GG). Dit beweegt onze klanten ertoe om niet alleen actief best practices van aangetoonde passende zorg te implementeren, maar ook om aan de overheid en verzekeraars te tonen dat de zorg die geleverd wordt in lijn is met deze best practices. Zonder goed inzicht in de prestaties op het gebied van deze best practices, hadden onze klanten moeite om dit programma succesvol op te starten.

Het LOGEX ZE&GG-team, dat onderdeel uitmaakt van onze Financial Analytics business unit, helpt de implementatie van passende zorg in Nederland te versnellen. Dat doet het team door benchmarkrapportages aan te bieden over bewezen best practices (ZE&GG onderwerpen) op nationaal en op ziekenhuisniveau. Een voorbeeld van een ziekenhuis dat profijt heeft gehad van het werk van ons ZE&GG-team is het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Pauline GabriëlsMadelon Mok en Bas Dronkert, Zorganalisten bij het OLVG, werken samen aan dit project. Pauline deelt haar ervaring:  

Pauline Gabriëls, Zorganalist, OLVG

Pauline Gabriëls, Healthcare Analyst, OLVG

“Door gebruik te maken van de LOGEX Doelmatigheidsmonitor kunnen we aantonen dat we op veel criteria al goed scoren. Het gaf enorme voldoening voor verschillende afdelingen die nu konden aantonen dat ze uitblinken in passende zorg. Tegelijkertijd geeft de Doelmatigheidsmonitor ons inzicht in de gebieden waar we efficiënter kunnen werken. De uitkomsten uit de monitor waren een goede aanleiding om het gesprek te starten met onze artsen. Het is een opmaat voor een verdiepende analyse van onze eigen data, waarbij we dieper ingaan op een specifieke zorgactiviteit of patiëntengroep op dat punt waar we afwijken van de benchmark. In deze verdiepende analyse kunnen we de uitkomsten nog inzichtelijker maken voor onze artsen, bijvoorbeeld door de inter-doktervariatie te bespreken. Dit helpt om artsen te betrekken bij ZE&GG-onderwerpen en zich in te zetten voor het verbeteren van hun eigen praktijken.    

Over het geheel genomen heeft de LOGEX Doelmatigheidsmonitor ons enorm geholpen om de implementatie van passende zorg te versnellen door met ons een heatmap te delen: een gedetailleerd overzicht van waar ons verbeterpotentieel lag. Tegelijkertijd fungeren de uitkomsten van de monitor als ondersteuning voor onderhandelingen met verzekeraars. Doordat we onze positie kunnen ondersteunen met analyses en data, helpt dat ons in deze onderhandelingen.”

Wilt u meer weten over de voordelen van de Doelmatigheidsmonitor in uw ziekenhuis?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam