Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe LOGEX de ziekenhuizen en een wereldwijd farmaceutisch bedrijf helpt bij het vaststellen van innovatieve contracten voor geneesmiddelen

LOGEX heeft een innovatief prijsmodel voor geneesmiddelen ontwikkeld om de contracten tussen ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven op elkaar af te stemmen en over te stappen van op volume gebaseerde naar op waarde gebaseerde contracten. Deze oplossing helpt ziekenhuizen bij het ontwerpen en monitoren van de overeenkomst tussen ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven, terwijl de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd.

Nu de kosten voor gezondheidszorg en medicijnen stijgen, zijn ziekenhuizen op zoek naar innovatieve manieren om nieuwe medicijnen te kunnen inkopen voor betere patiëntresultaten. Onze klant, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf, wilde voor Nederlandse ziekenhuizen een prijsmodel voor medicijnen ontwikkelen dat gebaseerd is op uitkomsten, in plaats van de traditionele volume-gebaseerde contractering van geneesmiddelen. 

Om een dergelijk prijsmodel te ontwikkelen en uiteindelijk toe te passen, hadden wij echte patiëntuitkomstgegevens (real world outcomes data, RWD) nodig. 

Onze klant kreeg echter te maken met een probleem bij het behalen van zijn doelstelling om tot een duurzame en betaalbare prijsstelling voor geneesmiddelen te komen vanwege het gebrek aan systeembrede en vergelijkbare RWD. 

LOGEX is een vertrouwde derde partij als gegevensverwerker voor Europese ziekenhuizen en biedt veilige, GDPR & HIPAA-conforme inzichten in RWD ten aanzien van het gebruik van geneesmiddelen, patiëntuitkomsten en medicijnprijzen. In dit project heeft LOGEX het medicijngebruik geanalyseerd, zoals de duurzaamheid van de behandeling, gemeten door de tijd-tot-behandeling-falen en patiënt-specifieke uitkomsten gegenereerd. 

Aan de hand van analyses van de waarde van geneesmiddelen werden verschillende op uitkomst gebaseerde patiëntencategorieën en kandidaat-prijsstellingsmodellen gedefinieerd. We analyseerden prijsscenario’s met beide belanghebbenden aan de hand van inzichten in hoe goed het geneesmiddel werkt voor verschillende patiëntengroepen: 

  1. Naïve Starters
  2. Switchers
  3. Long Runners

In het resulterende model werden de medicijntarieven gecorrigeerd op basis van hun effecten en toegepast op patiëntencategorieën, zodat de huidige medicijncontracten worden afgestemd op het belonen van patiëntenwaarde in plaats van op medicijnvolume. 

Met LOGEX’ Innovative Contracting-oplossing stappen belanghebbenden over van ‘prijsstelling per eenheid’ naar prijsstelling op basis van uitkomsten van het geneesmiddel. 

LOGEX ontwikkelt diverse innovatieve prijsmodellen op basis van inzichten uit de praktijk over factoren zoals voorwaardelijke voortzetting van de behandeling, prijs/volume-overeenkomsten, pay for performance, en op activiteit gebaseerde voor kosteneffectieve toegang. 

Wij streven ernaar de toegang van patiënten tot innovatieve therapeutica en diagnostica te verbeteren, wat leidt tot betere gezondheidsresultaten en prettigere ervaringen voor patiënten. 

Wilt u meer weten over hoe LOGEX u kan helpen bij het vaststellen van de prijs van innovatieve geneesmiddelen?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam