Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe LOGEX het ‘SAZ Waardegedreven Zorgprogramma Geboortezorg’ ondersteunt met data-gedreven inzichten

Ziekenhuizen krijgen steeds meer inzicht in hun kwaliteit van zorg op basis van data. Het is de uitdaging om deze inzichten te vertalen naar acties die in de dagelijkse praktijk tot kwaliteitsverbetering leiden. De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) – vertegenwoordiger van 29 regionale ziekenhuizen in Nederland – en LOGEX werken sinds 2018 samen binnen het SAZ het Waardegedreven Zorgprogramma. Met dit programma wordt inzicht gegeven in de waarde van zorg voor specifieke patiëntgroepen, onder andere binnen de geboortezorg.

Het programma wordt gedreven door de analyse van data. Hiermee kan onder andere praktijkvariatie tussen de deelnemers geïdentificeerd worden en het biedt ondersteuning in het monitoren van verbeterinitiatieven. Een belangrijk onderdeel hierbij is een specifiek dashboard met analytische inzichten en benchmarking. Bovendien worden er spiegelbijeenkomsten georganiseerd waarin verdiepende inzichten worden gedeeld met zorgprofessionals die hierover met elkaar in gesprek gaan.

Tijdens de leer- en verbetercyclus van 2022-2023 werkten 17 SAZ-ziekenhuizen en 72 verloskundigenpraktijken binnen het SAZ Waardegedreven Zorgprogramma geboortezorg samen met als doel de kwaliteit van geboortezorg te verbeteren.

De toegewijde verloskundigen en gynaecologen in de SAZ-regio’s hebben één gemeenschappelijk doel voor ogen: het verhogen van de kwaliteit van zorg voor zwangere vrouwen. Om dit te bereiken is het nuttig om niet alleen over data te beschikken, maar ook om daarnaast te kunnen spreken met collega’s uit andere regio’s over hun ervaringen en zorguitkomsten. Binnen de SAZ kunnen zorginstellingen uit verschillende regio’s met ondersteuning van dit soort programma’s buiten de muren van hun praktijk kijken en van anderen leren.

SAZ organiseerde zogenaamde spiegelbijeenkomsten. Bij deze spiegelbijeenkomsten kwamen zorgverleners uit de eerstelijns- en tweedelijns geboortezorg uit verschillende regio’s bij elkaar om kennis te delen en van elkaar te leren. Data-analyses van LOGEX vormden het startpunt van elke spiegelbijeenkomst. In gezamenlijkheid presenteren de SAZ en LOGEX de spiegelbijeenkomst, waarbij een arts, die werkzaam is bij LOGEX de data-analyses van iedere regio toelicht. Aan de hand daarvan werd gekeken naar en gesproken over de verschillen tussen geleverde zorg en uitkomsten daarvan. Zo ontstond een helder beeld van best practices, die door de andere teams konden worden overgenomen. Binnen het programma werden meer dan 60.000 bevallingen meegenomen.

Om deze uitdagingen aan te gaan werd gebruikt gemaakt van:

• Analyses op maat voor spiegelbijeenkomsten: diepgaande analyses op basis van Perined-data, DBC-data en kwalitatieve data over zorgpaden. De deelnemers bepaalden zelf de verdiepende thema’s voor de bijeenkomsten en hadden daarmee invloed op wat voor analyses er getoond zouden worden. Vervolgens werden de thema’s en te verrichten analyses verder uitgewerkt met een aan de deelnemende regio’s verbonden gynaecoloog, klinisch verloskundige en eerstelijns verloskundige in de rol van Lead Professionals. Tijdens de bijeenkomsten werd een open benchmark toegepast: de deelnemers hadden inzicht in elkaars data en positie ten opzichte van de andere deelnemers.

• Dashboard: een dashboard, ontwikkeld door LOGEX, bood duidelijk inzicht in de zorguitkomsten voor moeder en kind, zorgstromen en de relatie tussen uitkomsten en kosten. Ook gaf het dashboard inzicht in de open benchmark.

  • Gedurende een periode van 18 maanden kwamen zorgverleners en kwaliteitsmanagers van 17 regionale verloskunde-afdelingen in ziekenhuizen en 72 aangesloten verloskundigenpraktijken drie keer digitaal bij elkaar om aan de hand van de datagedreven inzichten kennis en best practices uit te wisselen binnen de zorgketen. Dit is een integrale benadering voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit vertaalde zich naar een verbetertraject binnen de deelnemende regio’s.
  • LOGEX verzorgde analytische inzichten binnen de gehele geboortezorgketen door drie verschillende databronnen te combineren: DBC-data en Perined-data van ziekenhuizen (tweedelijnszorg) en Perined-data van verloskundigenpraktijken (eerstelijnszorg). Dit was het enige programma van deze schaal in Nederland dat dit deed.
  • LOGEX gaf data-gedreven inzichten in drie verschillende thema’s: uitkomsten bij kwetsbare zwangeren, pijnstilling tijdens de bevalling en zorgvragen buiten de richtlijnen.

Deze samenwerking tussen LOGEX, SAZ-ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken uit de SAZ-regio’s laat zien hoe data-analyse en benchmarking kunnen bijdragen aan het gesprek over het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de keten. Het daagt andere zorgaanbieders uit om soortgelijke benaderingen te overwegen en samen te werken om de zorg voor moeder en kind te verbeteren. Met de juiste inzichten en samenwerking kan de standaard voor geboortezorg omhoog en kunnen betere resultaten voor patiënten worden bereikt.

Wilt u ook data vertalen naar betere zorg?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam