Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe LOGEX Ziekenhuis Gelderse Vallei helpt JZOJP-initiatieven te vertalen naar impact op de productiebegroting

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) werkt al meerdere jaren samen met LOGEX om de grip op de P&C cyclus te verhogen.​ Het ziekenhuis werkt hierbij ook actief aan ​Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZOJP). ​Hierbij worden de inzichten uit LOGEX spiegelinformatie ingezet om samen met de medisch specialisten de praktijkvoering te analyseren en doelmatigheids-initiatieven te formuleren.​

Het ziekenhuis heeft de uitdaging om de toenemende zorgvraag in het ziekenhuis een plek te geven in de productiebegroting – binnen de kaders van de zorgverzekeraars en het landelijke hoofdlijnenakkoord.​

Het ZGV formuleerde 15 initiatieven om doelmatiger zorg te leveren. Elk onderwerp werd zorgvuldig vastgesteld op basis analyse van zorgprocessen en praktijkvariatie. ​

Het doorberekenen van het effect op het hele zorgtraject van de patiënt is complex. LOGEX heeft ZGV hierbij ondersteund.

LOGEX hielp ZGV de effecten van elk initiatief te kwantificeren, zodat het ziekenhuis een goed onderbouwd productieplan kon opstellen, en constructief overleg kon voeren met vakgroepen en zorgverzekeraars.​

De verwachte omzetreductie van de initiatieven was dusdanig dat het mogelijk was om de productiebegroting aan te sluiten op de afspraken met de zorgverzekeraars.

Remco Siemes, Productiecontroller, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Remco Siemes, Production Controller, Hospital Gelderse Vallei
  • LOGEX maakte een doorrekening ​van 15 initiatieven, waarbij voor elk onderwerp een concrete  doelstelling was bepaald
  • LOGEX simuleerde de effecten van elk initiatief aan de hand van data analyse, om zo de impact op het aantal zorgproducten en zorgactiviteiten vast te stellen.
  • Vervolgens verzorgde LOGEX heldere rapportage van alle rekenstappen, zodat elk onderwerp door het ziekenhuis met de vakgroepen kon worden besproken

Wilt u de effecten van uw zorginitiatieven kwantificeren en een productiebudget voor uw ziekenhuis opstellen?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam