Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe onze COVID-19 nationale financiële impactanalyse bijdraagt tot de financiële zekerheid van ziekenhuizen

LOGEX werkte namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) nauw samen met 20 vrijwillige ziekenhuizen om de financiële impact en potentiële risico’s te testen van een nationale COVID-19-compensatieovereenkomst die tot doel had ziekenhuizen financiële zekerheid te bieden tijdens de landelijke COVID-19-uitbraak.

In juli 2020 bereikten de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) na uitvoerige onderhandelingen een baanbrekend akkoord om de financiële zekerheid van ziekenhuizen te garanderen tijdens de landelijke COVID-19-uitbraak. Om voldoende capaciteit voor COVID-19-zorg te garanderen, stelden ziekenhuizen reguliere behandelingen uit, wat een aanzienlijke impact had op hun inkomsten. Bovendien konden ziekenhuizen dankzij de nationale overeenkomst hun vaste kosten dekken, met als doel financiële stabiliteit in het zorgstelsel te creëren. De compensatie werd echter toegepast via generieke parameters, terwijl de gevolgen van COVID-19 de ziekenhuizen niet in gelijke mate troffen. In deze ongekende situatie met veel onzekerheden, benaderde de NVZ LOGEX voor ondersteuning bij het uitvoeren van een diepgaande financiële ‘stresstest’ met behulp van een financiële P&L prognose onder 20 van haar aangesloten ziekenhuizen in het hele land.

Gebruikmakend van de inzichten en ervaring van zijn Financial Solutions-portfolio werkte LOGEX nauw samen met 20 individuele ziekenhuizen om een gedetailleerde P&L Forecast te ontwikkelen voor de rest van 2020, inclusief de verwachte effecten van het nationale akkoord en diverse gevoeligheidsanalyses. 

LOGEX’ diepgaande kennis van het financieel beheer van ziekenhuizen hielp de ziekenhuizen en de NVZ een beter inzicht te krijgen in de gevoeligheden en potentiële risico’s of kansen van de compensatieregeling op een niveau dat anders niet mogelijk zou zijn geweest binnen het zeer beperkte tijdsbestek. Bovendien stelde de samenwerking met LOGEX de NVZ in staat zich meer te richten op het managen van de toch al uitdagende onderhandelingen, ondersteund door duidelijke en gekwantificeerde inzichten. 

LOGEX’ Financial Solutions-team was in staat om: 

  • Een gedetailleerde financiële prognose te ontwikkelen in een zeer uitdagend jaar 
  • Te helpen bij het analyseren, identificeren en kwantificeren van variabele elementen in de kostenbasis van het ziekenhuis 
  • Te helpen bij het beoordelen en standaardiseren van de kostenbasis van elk ziekenhuis voor een vergelijking tussen 20 ziekenhuizen 
  • Bevindingen te consolideren in een managementrapportage aan het NVZ-bestuur met (geanonimiseerde) resultaten van de analyse 

Wilt u ook uw kosten inzichtelijk maken en uw financiële processen optimaliseren?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam