Hoe Rijnstate de LOGEX Doelmatigheidsmonitor gebruikt om afwijkend aanvraag- en behandelgedrag te signaleren

Over de samenwerking

Dr. Sean Roerink, internist-endocrinoloog bij Rijnstate gebruikt de LOGEX Doelmatigheidsmonitor om wat de specialisten van zijn vakgroep doen in het ziekenhuis en op de poli af te zetten tegen andere ziekenhuizen. Zij kijken hierbij naar waar de vakgroep opvallend afwijkt van andere ziekenhuizen in hun aanvraag- en het behandelgedrag. Vervolgens proberen zij per punt te bekijken of het een afwijking is die zij gerechtvaardigd vinden of dat het toch voortkomt uit zaken waarin zij eigenlijk met een beter rendement kunnen werken of dingen efficiënter of prettiger voor de patiënt kunnen aanpakken. De Doelmatigheidsmonitor dient dus als een alarmering voor het feit dat ze iets afwijkends doen. Na de signalering volgt een interne analyse. Als dat nodig blijkt past de vakgroep vervolgens zijn werkwijze aan en vertaalt data zo naar betere zorg. 

De uitdaging

Voordat Rijnstate de Doelmatigheidsmonitor gebruikte was het lastig om eigen zorgprocessen te onderzoeken en te verbeteren. Sean beschrijft het als een zwart gat. Hij moest telkens proberen te ontdekken waar hij de informatie vandaan kon halen. De LOGEX Doelmatigheidsmonitor heeft daarbij enorm geholpen, de tool heeft volgens hem licht geschapen in de duisternis. De monitor heeft inzichtelijk gemaakt wat de vakgroep eigenlijk aan het doen was, waardoor het nu makkelijker is om verbeteringen door te voeren.

We zien dat LOGEX het gehele proces goed faciliteert. Het helpt enorm wanneer iemand van jullie data-analisten even met ons meekijkt wanneer het ons niet goed lukt om de data te vertalen naar echte inzichten. Dat verbreedt ook het enthousiasme van de dokters die ermee werken. Zij krijgen zo het gevoel ‘hé, ik heb ondersteuning, er zijn mensen die mij kunnen vertellen waar ik naar zit te kijken.’ Dan gaat het meer leven. Dan wordt het voor iedereen veel gemakkelijker om hiermee te gaan werken en wordt het normaler om naar de cijfers te kijken. Het is namelijk wel iets waar wij als dokters enorm aan moeten wennen.

Sean Roerink, Rijnstate

De oplossing en gerealiseerde impact

Rijnstate gebruikt beide opties die de Doelmatigheidsmonitor biedt – zij kijken zowel naar procesvariatie als naar praktijkvariatie. Hierdoor werd inzichtelijk dat er bepaalde punten waren waarop zij hoog in de benchmark zaten. Binnen de afdeling endocrinologie was het belangrijkste voorbeeld het feit dat zij veel meer echo’s van de schildklier aanvroegen. Dat kwam deels voort uit het feit dat zij een paar vrij unieke behandelingen doen, namelijk radiofrequente- en ethanol ablaties van schildklierknobbels.

Rijnstate is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die dat doet. In de follow-up daarvan werden veel echo’s aangevraagd omdat het relatief nieuwe therapieën betreft en zij benieuwd waren naar de resultaten ervan. Dus dat zij daarin uit de benchmark liepen was ook logisch. Door kritisch te kijken naar de hoeveelheid echo’s die gemaakt werden, door middel van analyse van eigen uitkomstdata, kwamen zij erachter dat het toch wat minder kon (75 echo’s minder op jaarbasis). 

Ook hebben zij resultaten behaald op gebied van laboratoriumdiagnostiek. Zij zagen dat zij binnen de endocrinologie vrij veel T3’s [trijodothyroxine, actieve schildklierhormoon] lieten bepalen voor schildklierdisfunctie, terwijl dat eigenlijk niet altijd geïndiceerd is. Omdat zij ook op dit punt opvallend boven de benchmark uitstaken,  hebben ze daarop hun standaard lab-pakketten bij schildklierpatiënten aangepast.  Daardoor hebben zij significant minder, namelijk 50 aanvragen per maand T3’s aangevraagd het afgelopen half jaar.

 

Wij hebben onze eigen data geanalyseerd en gezien dat we na een ethanol ablatie best toe kunnen naar één echo in plaats van de drie echo’s die wij eerder maakten. Dat was bij ons het schoolvoorbeeld: we werden gealarmeerd door wat wij in de LOGEX Doelmatigheidsmonitor zagen, vervolgens zijn wij gaan nadenken: ‘Wat doen we nou eigenlijk en moet het eigenlijk echt zo?’

Sean Roerink, Rijnstate

Juiste zorg op de Juiste Plek

Verbeter de zorg door de juiste behandelingen op de juiste plek aan te bieden. Wij helpen u de eerste stap te zetten, te beginnen met een data-gedreven beoordeling van de behandelkeuzes en zorgprocessen.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken

Onze modellen voor de Juiste Zorg Op de Juiste Plek geven u de middelen om:

Verschillen tussen medisch specialisten en zorgaanbieders te verminderen

Traceer ongewenste variatie in behandelkeuzes en zorgprocessen.

U te verdiepen in data gecorrigeerd voor patiëntkenmerken en zorgzwaarte

Analyseer resultaten per specialisme en diagnose tot op het laagste niveau gecorrigeerd voor patiëntkenmerken.

De transitie naar waardegedreven contracten met zorgverzekeraars in gang te zetten

Stel objectieve indicatoren vast voor innovatieve waardegedreven contracten met zorgverzekeraars

Data-analyses als onderdeel van de bedrijfsvoering

Efficiency speelt een groot rol in het optimaliseren van de kwaliteit van zorg bij Rijnstate, daarom moet hiernaar kijken een vast onderdeel worden van het bedrijfsvoering, vinden de leden van het bestuur en dr. Roerink zelf. Om die reden hebben zij onderling ook de wens uitgesproken dat iedere sub-sectie – hematologie, oncologie, endocrinologie – iemand gaan krijgen die zich hiermee bezig gaat houden. Die persoon zal zich het werken met de cijfers in de LOGEX-oplossing meester gaan maken. Om deze goed te kunnen interpreteren moet je vakinhoudelijke kennis hebben. Daarom is het belangrijk dat alle sub-specialisten zelf naar eigen cijfers kunnen kijken in de toekomst. En zij willen hierbij ieder jaar een ronde doen waarin iedere sectie een aantal dingen onder de loep neemt en terugkoppelt of er iets met de inzichten wordt gedaan of niet.

Wilt u ook uw ziekenhuis vergelijken met de benchmark en hiermee uw zorgprocessen en patiëntenervaring verbeteren?