Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe Rijnstate Doelmatigheidsmonitor gebruikt om afwijkend aanvraaggedrag en behandelgedrag te signaleren

Dr. Sean Roerink, internist-endocrinoloog bij Rijnstate gebruikt de LOGEX Doelmatigheidsmonitor om wat de specialisten van zijn vakgroep doen in het ziekenhuis en op de poli af te zetten tegen andere ziekenhuizen. Zij kijken hierbij naar waar de vakgroep opvallend afwijkt van andere ziekenhuizen in hun aanvraag- en het behandelgedrag. Vervolgens proberen zij per punt te bekijken of het een afwijking is die zij gerechtvaardigd vinden of dat het toch voortkomt uit zaken waarin zij eigenlijk met een beter rendement kunnen werken of dingen efficiënter of prettiger voor de patiënt kunnen aanpakken. De Doelmatigheidsmonitor dient dus als een alarmering voor het feit dat ze iets afwijkends doen. Na de signalering volgt een interne analyse. Als dat nodig blijkt past de vakgroep vervolgens zijn werkwijze aan en vertaalt data zo naar betere zorg. 

Voordat Rijnstate de Doelmatigheidsmonitor gebruikte was het lastig om eigen zorgprocessen te onderzoeken en te verbeteren. Sean beschrijft het als een zwart gat. Hij moest telkens proberen te ontdekken waar hij de informatie vandaan kon halen. De LOGEX Doelmatigheidsmonitor heeft daarbij enorm geholpen, de tool heeft volgens hem licht geschapen in de duisternis. De monitor heeft inzichtelijk gemaakt wat de vakgroep eigenlijk aan het doen was, waardoor het nu makkelijker is om verbeteringen door te voeren.

Rijnstate gebruikt beide opties die de Doelmatigheidsmonitor biedt – zij kijken zowel naar procesvariatie als naar praktijkvariatie. Hierdoor werd inzichtelijk dat er bepaalde punten waren waarop zij hoog in de benchmark zaten. Binnen de afdeling endocrinologie was het belangrijkste voorbeeld het feit dat zij veel meer echo’s van de schildklier aanvroegen. Dat kwam deels voort uit het feit dat zij een paar vrij unieke behandelingen doen, namelijk radiofrequente- en ethanol ablaties van schildklierknobbels.

Rijnstate is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die dat doet. In de follow-up daarvan werden veel echo’s aangevraagd omdat het relatief nieuwe therapieën betreft en zij benieuwd waren naar de resultaten ervan. Dus dat zij daarin uit de benchmark liepen was ook logisch. Door kritisch te kijken naar de hoeveelheid echo’s die gemaakt werden, door middel van analyse van eigen uitkomstdata, kwamen zij erachter dat het toch wat minder kon (75 echo’s minder op jaarbasis). 

Ook hebben zij resultaten behaald op gebied van laboratoriumdiagnostiek. Zij zagen dat zij binnen de endocrinologie vrij veel T3’s [trijodothyroxine, actieve schildklierhormoon] lieten bepalen voor schildklierdisfunctie, terwijl dat eigenlijk niet altijd geïndiceerd is. Omdat zij ook op dit punt opvallend boven de benchmark uitstaken,  hebben ze daarop hun standaard lab-pakketten bij schildklierpatiënten aangepast.  Daardoor hebben zij significant minder, namelijk 50 aanvragen per maand T3’s aangevraagd het afgelopen half jaar.

Dr. Sean Roerink, Rijnstate

Dr. Sean Roerink, Rijnstate

Efficiency speelt een groot rol in het optimaliseren van de kwaliteit van zorg bij Rijnstate, daarom moet hiernaar kijken een vast onderdeel worden van het bedrijfsvoering, vinden de leden van het bestuur en dr. Roerink zelf. Om die reden hebben zij onderling ook de wens uitgesproken dat iedere sub-sectie – hematologie, oncologie, endocrinologie – iemand gaan krijgen die zich hiermee bezig gaat houden. Die persoon zal zich het werken met de cijfers in de LOGEX-oplossing meester gaan maken. Om deze goed te kunnen interpreteren moet je vakinhoudelijke kennis hebben. Daarom is het belangrijk dat alle sub-specialisten zelf naar eigen cijfers kunnen kijken in de toekomst. En zij willen hierbij ieder jaar een ronde doen waarin iedere sectie een aantal dingen onder de loep neemt en terugkoppelt of er iets met de inzichten wordt gedaan of niet.

Wilt u ook uw ziekenhuis vergelijken met de benchmark en hiermee uw zorgprocessen en patiëntenervaring verbeteren?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam