Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe SAZ & LOGEX de kwaliteit van zorg verbetert met het Waardegedreven zorg-programma

De Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) is een groep van 28 algemene ziekenhuizen in Nederland. De missie van SAZ is om samen te werken aan kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio.

SAZ zocht naar manieren om het delen van de best practices tussen de leden van de vereniging eenvoudiger te maken. SAZ wilde het voor de ziekenhuizen binnen het netwerk zo makkelijk mogelijk maken om resultaten en data rond patiëntengroepen op een vergelijkbare manier met elkaar te delen. Zonder extra registratielast, maar wel met inachtneming van alle regelgeving, inclusief AVG.

Daarom hebben de SAZ ziekenhuizen in 2018 samen met LOGEX het ‘Waardegedreven Zorg programma’ opgezet. Het programma is gestart met twee patiëntengroepen en voegt elk jaar nieuwe patiëntengroepen toe. Momenteel zijn er programma’s voor darmkanker, heupfractuur, borstkanker, liesbreuk, galblaas, geboortezorg en hartfalen.

LOGEX stelt ziekenhuizen in het netwerk van de SAZ in staat om, in nauwe samenwerking met het SAZ-programmabureau:

  • Inzicht te krijgen in uitkomsten en kosten voor een specifieke patiëntengroep zonder nieuwe data te verzamelen. Met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemende ziekenhuizen gebruikt LOGEX bestaande data uit Nederlandse kwaliteitsregisters (zoals DICA en Perined), plus proces-en kosteninformatie vanuit DBC’s en financiële data.
  • Uitkomsten en kosten van zorg rondom een specifieke patiëntgroep te vergelijken, zowel over tijd als met andere deelnemende ziekenhuizen. Dit wordt gevisualiseerd in een dashboard, zodat verbeteringspotentieel inzichtelijk wordt.
  • Dieper in patiëntgegevens te duiken om de reden achter bepaalde scores te onderzoeken, waarvoor LOGEX waar nodig aanvullende analyses verricht.
  • Resultaten transparant en open te bespreken met andere medische professionals uit deelnemende ziekenhuizen. Elke 6 maanden wordt er een gezamenlijke spiegelbijeenkomst georganiseerd voor elke patiëntengroep, waarin verdiepende analyses rondom een specifiek thema worden besproken en best practices worden uitgewisseld.
  • Verbetertrajecten te initiëren op basis van gedeelde inzichten in deze spiegelbijeenkomsten en het effect hiervan in de data te monitoren.

Het programma leidde al snel tot succes voor de SAZ en alle deelnemende ziekenhuizen profiteren van verbeteringen van hun uitkomsten:

  • Artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, paramedici en programmamanagers nemen actief deel aan spiegelbijeenkomsten (digitaal tijdens Covid-19), wat heeft geleid tot werkbezoeken over en weer tussen ziekenhuizen om van elkaar te leren.
  • Zeer gewaardeerde spiegelbijeenkomsten: een score van 8 of hoger, met 20-40% die een 9 of een 10 geeft (van de 10).
  • Alle deelnemende ziekenhuizen hebben concrete acties opgenomen in hun verbeterplannen en er is verbetering te zien in de data van alle deelnemende ziekenhuizen.

Wilt u ook de waarde van de zorg die u levert optimaliseren?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam