LOGEX Region

Tiedolla johtamista kohti tehokkaampaa Sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Valjasta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja taloustiedot mahdollistamaan kustannustehokas ja väestön tarpeisiin vastaava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus.

Region-käyttäjänä tunnistat parhaat ja heikommat käytännöt (yksiköittäin, alueittain jne.) sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa huomioiden kokonaiskuvan, johon sisältyy sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

 • Region mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon.
 • Tunnistat hyvinvointialueen toiminnassa sekä hyvät että muutosta kaipaavat käytännöt.
 • Integroidun järjestelmän takaama laaja ja monipuolinen kokonaiskuva toiminnasta takaa syvällisen ymmärryksen päätösten pohjaksi.

LOGEX Region “Turning Your regional activity and cost data into better social and healthcare” – “Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja kustannustiedot mahdollistamaan kustannustehokas ja tarpeisiin vastaava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus.”

 • Palveluketjut kokonaisuutena, hoidon jatkuvuus, saatavuus, yhdenvertaisuus, tuottavuus, laatu, tulkinta, segmentit, väestörakenne, hoitovaje, tuotantoennusteet.
 • Kattava valmis analytiikkaratkaisu, jossa on laaja joukko valmiita kuvailevia ja kehittyneitä raportteja sekä analyysejä hyödynnettäväksi.
 • Erikseen määriteltävissä olevat episodit (hoito- ja palvelupolut), jossa yhdistyvät erilaiset sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnot, joita voidaan tarkastella kokonaisuutena laajasti.
 • Määriteltävissä oleva segmentointi kohorttien luomiseksi asiakasryhmiin kohdennettuja analyysejä varten.
 • Valmis tuotteistettu järjestelmä, johon sisältyy ETL, raportointi-Datamart ja analytiikan dashboard-näkymä.
 • Helppokäyttöiset konfigurointityökalut master-datan hallintaan ja määrittelyihin ilman back-office-koodausta tai räätälöintiä.
 • Täyttää Suomen kansalliset raportointivaatimukset ja tarjoaa samalla syvälle menevää analytiikkaa lukujen takana oleviin ilmiöihin.
 • Saumaton integraatio LOGEX Costing -kustannuslaskentaohjelmistoon, jossa hyödynnettävissä eri tasoiset toiminnan ja talouden (mahdollisesti myös henkilöstön) kustannustiedot.

Valinnaiset lisäpaketit

pDRG® Perusterveydenhuollon potilaiden ryhmittely ja analytiikka

dDRG Suunterveydenhuollon potilaiden ryhmittely ja analytiikka

AURA-raportointi Hyvinvointialueita velvoittava kansallinen palveluluokitus.

Kliininen analytiikka Diabetes- ja CVD-analytiikka yhdistettynä lääkkeiden käyttöön ja laboratoriotuloksiin.

FinCC Finnish Care Classification (hoitotyön toimet ja tulokset) sekä analytiikka.

PROMit Potilaiden raportoimat tulokset, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin ja kustannuksiin.

Kliiniset palvelut Laajennukset mm. laboratorio-, kuvantamis-, jne toimintoihin.

Value Kliiniset laatuindikaattorit ja alueiden välinen vertailuanalyysi.

GIS Maantieteellinen analyysi, joka perustuu fyysisten toimintayksiköiden sijaintiin ja potilaiden sekä sosiaalihuollon asiakkaiden asuinpaikkoihin.

ACG® Ryhmittely ja analytiikka väestöterveyden johtamiseen

Pseudonymisoidun tiedon vaaminen Potilaan tai ammattihenkilön pseudotunnusten tietoturvallinen haku

Johdon KPI dashboard t ja tasapainotettu tuloskortti.

Hyödyn­nä tie­tojasi en­tis­tä­kin te­ho­kaam­min li­sä­pal­velu­jem­me a­vul­la.

Asiantuntijamme ja joustavat, tarpeisiin räätälöitävät tukipaketit ovat valmiina mahdollistamaan sinulle syvällisen sosiaali- ja terveydenhuollon ymmärryksen tietoon perustuen.

Haluaisitko sinä olla kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuoltoa tietoon perustuen? 

Tietoa meistä
Työpaikat

Analytiikan asiantuntijatiimimme kasvaa nopeasti. Tuletko osaksi sitä?

Yhteystiedot

Sokerilinnantie 9-11 b
FIN-02600 Espoo
Suomi