Choose another country if you’d like to see the content for your location

Hoidon/palvelun vertaisarviointi

Reaalimaailman oivallus, yksi datapiste kerrallaan.

Todennamme reaalimaailman datan arvon yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja -ammattilaiset, kansalliset toimijat ja muut toimialan organisaatiot. Tarjoamme niille mahdollisuuden jakaa turvallisesti anonymisoitua dataa, jotta ne voivat kehittää toimintaansa sekä perustaa päätöksentekonsa tietoon.

Tietojen muuttaminen paremmaksi sosiaali- ja terveydenhuolloksi alkaa nykyisten tietosiilojen purkamisesta.

 • Vähäistä rasitusta aiheuttava tietoalusta
 • ARWEN
 • Siilojen purkaminen

Vähäistä rasitusta aiheuttava tietoalusta

LOGEX tarjoaa vankan, yleiseurooppalaisen alustan, joka muuntaa erityyppiset asiakas- ja potilastiedot reaalimaailman todisteiksi. Valmistelemme, esivalidoimme ja yhdenmukaistamme ne yhteisen tietomallin mukaisiksi.

Read more

ARWEN

Actionable Real World Evidence Network (ARWEN) on nopeasti laajeneva yleiseurooppalainen verkosto kliinisiä sidosryhmiä, jotka uskovat tietoon perustuvien ja näyttöön perustuvien päätösten tekemiseen asiakkaiden ja potilaiden hoidossa.

Read more

Siilojen purkaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat siiloutuneet, mikä estää nykyisiä ja uusia hoitomuotoja koskevien oivallusten luomisen reaalimaailmassa. Tuemme sinua näiden siilojen purkamisessa ja merkityksellisemmän reaalimaailman datan tuottamisessa.

Read more

Real-World Evidence -paketit

Kaikkiin Real-World Evidence -paketteihimme sisältyy räätälöityjä palvelupaketteja ja valinnaisia lisäpaketteja, jotka auttavat sinua avaamaan ja muuttamaan siiloutuneet tiedot Real-World Evidence -aineistoksi.

Lääkitys

Saadaan tietoa potilaiden määrästä ja siitä, kuinka moni käyttää kyseistä lääkettä. Saavutetaan ymmärrys siitä, kuinka moni ja minkälainen potilas käyttää kyseistä lääkettä.

 • Kuinka monella potilaalla on jokin liitännäissairaus?
 • Kuinka moni heistä on soveltuva kyseisen lääkkeen käyttöön?
 • Kuinka monelle ja minkä tyyppisille potilaille lääkettä määrätään?

Hoidon ja palvelun sisältö

Saadaan tietoa siitä, miten tiettyä asiakas- tai potilasryhmää tällä hetkellä hoidetaan sairaaloissa tai muussa yksikössä.   

 • Mitkä ovat yleisimmät hoito- ja palvelupolut ja minkälaista vaihtelua hoito- ja palvelupolkujen sisällä on?
 • Missä vaiheessa hoito- ja palvelupolkua nämä asiakkaat/potilaat saavat tiettyä lääkettä ja mitä annostusta he saavat?
 • Miten ohjeita noudatetaan?
 • Missä on parantamisen varaa?
 • Miten eri hoitojen teho vertautuu kliinisten tutkimusten tuloksiin? 

Hoidon/palvelun tehokkuus

Tietojen saaminen tiettyjen hoitojen kliinisistä tuloksista ja kustannuksista.

 • Mitkä ovat tietyn hoitomuodon kliiniset tulokset?
 • Mitkä ovat siihen liittyvät kustannukset?
 • Mikä on eri hoitomuotojen tehokkuus?
 • Vaikuttavatko potilaiden erityispiirteet/-tarpeet hoidon tehokkuuteen?
 • Miten eri hoitojen teho vertautuu kliinisten tutkimusten tuloksiin?

Hyödyn­nä tie­tojasi en­tis­tä­kin te­ho­kaam­min li­sä­pal­velu­jem­me a­vul­la.

Asiantuntijamme ja joustavat, tarpeisiin räätälöitävät tukipaketit ovat valmiina mahdollistamaan sinulle syvällisen sosiaali- ja terveydenhuollon ymmärryksen tietoon perustuen.

Euroopan johtava sosiaali- ja terveydenhuollon analytiikan asiantuntija

Olemme luotettava kumppani, joka työskentelee asiakkaan rinnalla parantaakseen ja kehittääkseen aina vaan parempaa sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemiä sekä luodakseen lisäarvoa toimialalle.

400+

Yli 400+ hengen tiimi yli 10 maassa ja määrä kasvaa jatkuvasti.

40m+

Ainutlaatuisia ja yksilöllisiä asiakas- ja potilastarinoita, joiden tietojen pohjalta ymmärrys syntyy.

€100b+

Sosiaali -ja terveydenhuollon rahoituspäätöstä, joihin osallistutaan.

1000+

Julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat luottavat meihin kumppanina.

Haluaisitko sinä olla kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuoltoa tietoon perustuen? 

Tietoa meistä
Työpaikat

Analytiikan asiantuntijatiimimme kasvaa nopeasti. Tuletko osaksi sitä?

Yhteystiedot

Sokerilinnantie 9-11 b
FIN-02600 Espoo
Suomi