Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Impact stories

Hoe LOGEX de impact op productie, capaciteit en kosten voor OLVG berekent na sluiting MC Slotervaart

OLVG is hét stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam. Het ziekenhuis heeft hoofdlocaties in Amsterdam Oost en West. OLVG neemt al meer dan anderhalve eeuw een centrale positie in bij de gezondheidszorg in de stad. Het speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de zorg en draagt bij aan een gezonder leven in de stedelijke omgeving van Amsterdam. 

LOGEX en OLVG werken al meer dan 10 jaar samen. LOGEX was een belangrijke partner toen OLGV in 2015 inzichten nodig had om kritische besluiten te nemen tijdens de fusie met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

In 2018 is besloten MC Slotervaart, een ander stadsziekenhuis in Amsterdam, te sluiten. Tijdens dit proces werd OLVG gevraagd of het een groot gedeelte van de zorg zou kunnen continueren. Op dat moment heeft OLVG LOGEX ingeschakeld om een beeld te krijgen van de impact op capaciteit, opbrengen en kosten van het OLVG. 

Tijdens de zeer intensieve aanloop naar de sluiting van MC Slotervaart nam LOGEX meerdere scenario’s door met het OLVG-team om de mogelijke impact zorgvuldig te bepalen. Aangezien het niet zeker was in hoeverre patiënten naar het ziekenhuis zouden komen en welke zorg zou verdampen, waren deze scenario’s essentieel. 

De activity-based managementmethode van LOGEX gaf OLGV de duidelijkheid die het nodig had om de aanvullende middelen voor elke afdeling, zoals het aantal artsen, verplegend en ander personeel, te kunnen kwantificeren. Dit heeft mede bepaald hoeveel mensen OLVG kon overnemen van het MC Slotervaart. LOGEX heeft hiermee bijgedragen om continuering van zorg in de regio Amsterdam te waarborgen. 

Door accurate en betrouwbare informatie te verstrekken stelde LOGEX OLVG in staat om data-gedreven beslissingen te nemen die leidden tot de gedeeltelijke continuering van de zorg van MC Slotervaart, inclusief complexe beslissingen over investeringen, prijzen en vereiste garanties. Gesteund door inzichten uit LOGEX Financial Analytics heeft OLVG in korte tijd meerdere onderhandelingen gevoerd met verzekeraars, toezichthouders en de gemeente Amsterdam.

Jeroen van Roon, Chief Financial Officer, OLVG

Philipp Jan Flach, CEO of LOGEX

Met de inzichten die voortkwamen uit LOGEX Financial Analytics kon OLVG: 

  • De benodigde extra middelen kwantificeren en vastleggen in een aangepast budget 
  • Extra zorg op basis van patiëntkenmerken bewaken, met behulp van het LOGEX Forecastmodel  
  • Uitkomsten afzetten tegen doelen en plannen in het gehele ziekenhuis vanaf het niveau van de raad van bestuur tot op afdelingsniveau, met behulp van het LOGEX Begrotingsmodel 
  • Benodigde maatregelen identificeren en implementeren voor specifieke efficiëntieverbeteringen 

Wilt u ook uw kosten inzichtelijk maken en uw financiële processen optimaliseren?

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam