Choose another country if you’d like to see the content for your location

Kundberättelser

Utvärdering av effekter för OLVG tillsammans med LOGEX

OLVG är ett sjukhus i Amsterdam-området, med verksamhet på två olika platser i staden. OLVG har varit hjärtat i stadens hälso- och sjukvård i över ett och ett halvt sekel. Sjukhuset har spelat en viktig roll i förbättringen av vården och har aktivt bidragit till ett hälsosammare liv i Amsterdam med omnejd.

LOGEX och OLVG har arbetat tillsammans i över 10 år. LOGEX var en viktig partner som hjälpte OLVG med att tillhandahålla den tydlighet som behövdes för att fatta rätt beslut när sjukhuset under 2015 slogs samman med Sint Lucas Andreas Hospital.

Under 2018 stod MC Slotervaart, ett annat sjukhus i Amsterdam, inför ett beslut om att lägga ned. OLVG övervägde då att ta över en stor del av vården och vände sig till LOGEX för att få hjälp att exakt kunna bedöma vad ett sådant övertagande skulle få för påverkan på OLVG:s egen kapacitet, intäkter och kostnader.

Under den intensiva perioden fram till MC Slotervaart stängde ner, analyserade LOGEX flera olika scenarier tillsammans med OLVG-teamet för att exakt kunna bedöma olika konsekvenser. LOGEX aktivitetsbaserade hanteringsmetodik gav OLVG den tydliga insikt som behövdes för att beräkna de ytterligare resurser som krävdes per avdelning – bland annat läkare, sjuksköterskor och annan personal – och hjälpte därmed OLVG att kunna garantera oavbruten vårdkapacitet i Amsterdam.

Genom att leverera korrekt, tillförlitlig information hjälpte LOGEX Finansiella lösningar OLVG att kunna fatta datadrivna beslut som slutligen ledde till övertagandet av MC Slotervaart sjukhusets vårdkapacitet, inkluderat beslut om investeringar, priser och nödvändiga garantier. OLVG kunde känna sig trygga i de insikter de fått genom LOGEX Finansiella lösningar och genomförde under en kort period flera parallella förhandlingar med betalare (försäkringsgivare), tillsynsmyndigheter och Amsterdams kommun.

Jeroen van Roon, Chief Financial Officer, OLVG

Jeroen van Roon, Chief Financial Officer, OLVG

Med insikter från LOGEX Finansiella lösningar kunde OLVG:

  • Beräkna det tillkommande resursbehovet och inkludera dem i en justerad budget
  • Övervaka tillkommande vård baserat på patientegenskaper med hjälp av vår prognostiseringsmodell
  • Mäta prestanda gentemot mål och planer för sjukhuset från styrnivå ner till avdelningsnivå, med hjälp vår budgeteringsmodell
  • Identifiera och agera på specifika förbättringsområden

Vill du få en bättre förståelse för din verksamhets vårdutgifter?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70