Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

ICHOM en LOGEX bundelen krachten om zorguitkomsten op internationale schaal te vergelijken

Het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) heeft een meerjarig contract gesloten met het Nederlandse LOGEX om het ICHOM Global Benchmarking Platform te lanceren. Hierdoor kunnen ziekenhuizen sneller en op wereldwijde schaal van elkaar leren en de zorg verbeteren.

Het ICHOM Global Benchmarking Platform gaat gebruik maken van ‘machine-readable’ versies van de ICHOM Standard Sets. Deze maken implementatie eenvoudiger, beperken de registratielast en vormen hiermee de basis voor wereldwijde benchmarking. Het platform stelt zorgaanbieders in staat om de belangrijkste uitkomsten voor de patiënt te vergelijken met andere zorgaanbieders, nationaal en internationaal.

“Het ICHOM Global Benchmarking Platform is de logische vervolgstap in onze missie om het potentieel van value-based healthcare verder te realiseren. Het zal aanbieders die ICHOM Standard Sets meten op een objectieve en veilige manier inzicht geven in hun prestaties. Het platform is ontworpen om de betrouwbare bron te zijn voor zorgaanbieders wereldwijd, die hen in staat stelt te innoveren en zorg te verbeteren”, zeggen ICHOM co-founders Dr. Stefan Larsson en Professor Michael Porter.

Door gebruik te maken van de ICHOM Standard Sets en de technologie en expertise van LOGEX, kunnen zorgaanbieders en klinische onderzoekers hun uitkomstendata efficiënt en op schaal gaan verzamelen, valideren en vergelijken, om hiermee de zorg te verbeteren. Door middel van interactieve dashboards met filteropties kunnen zij hun prestaties vergelijken met andere zorgaanbieders in de wereld. Onderdeel van het platform zijn open API’s, waarlangs anonieme gegevens eenvoudig beschikbaar worden gemaakt. Zo kunnen zorgaanbieders en hun partners (zoals andere technologieleveranciers, consultants, etc.) samenwerken om uitkomstengegevens te verzamelen en te verbeteren. Ook kunnen zorgaanbieders hun gegevens downloaden voor verder onderzoek of aanvullende analyses.

Inzicht in uitkomsten helpt de patiënt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van personalized medicine. Binnen het ICHOM platform kunnen patiënt-gerapporteerde uitkomsten – PROM’s – inzicht geven hoe de zorg meer in lijn te brengen met behoeften en voorkeuren van de patiënt – een doel dat LOGEX en ICHOM beiden nastreven. Tevens willen zij het platform laagdrempelig en betaalbaar maken voor zoveel mogelijk zorgaanbieders.

ICHOM is een onafhankelijke non-profit organisatie die in 2012 is opgericht, met als doel om standaard uitkomsten definities (Standard Sets) te ontwikkelen via werkgroepen met vooraanstaande klinische experts en patiënten. Deze werkgroepen definiëren welke zorguitkomsten het meest relevant zijn voor patienten en hoe deze gemeten moeten worden. Vervolgens wordt het resultaat hiervan – na peer-review – gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Deze experts zullen een centrale rol vervullen in de analyse en interpretatie van de wereldwijde data die wordt gegenereerd via het nieuwe ICHOM platform. Om dit wetenschappelijke netwerk verder te versterken, worden de meeropbrengsten, die mogelijk in de toekomst vanuit het platform beschikbaar komen, geïnvesteerd in klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Prof. Mats Lundström, voorzitter van de Cataract Standard Set werkgroep, zegt: “Het doel van onze werkgroep was om, met de Cataract set, onderzoek te kunnen faciliteren dat tot verbetering van patientenzorg leidt. Met het ICHOM Benchmarking Platform kunnen we dat doel bereiken.”

LOGEX zal de ontwikkeling en dagelijkse ondersteuning van het Global Benchmarking Platform verzorgen via haar dochteronderneming MRDM. Als een gespecialiseerde en gekwalificeerde Trusted Third Party in medische data, richt MRDM zich op het benchmarken van zorguitkomsten.  

“We zijn trots om ICHOM’s partner te zijn bij zo’n belangrijke stap om de verbetering van zorguitkomsten op internationale schaal te bevorderen.” zegt LOGEX CEO Philipp Jan Flach. “Met onze bewezen technologie en innovatieve mindset verwachten we een grote bijdrage te kunnen leveren aan het wereldwijd verspreiden en implementeren van ICHOM Standard Sets, het duiden en verbeteren van uitkomsten, en daarmee een drijvende kracht te zijn bij het helpen verbeteren van patiëntenzorg door zorgverleners over de hele wereld.”

Mede-oprichter van ICHOM Professor Martin Ingvar geeft aan: “ICHOM heeft LOGEX uitgekozen als technologiepartner na evaluatie van diverse technologiebedrijven. Met hun jarenlange ervaring met het benchmarken van zorguitkomsten, hun track-record op het gebied van privacy (AVG) en security en geavanceerde innovaties op het gebied van data management en analytics, heeft LOGEX en haar op uitkomstmetingen toegespitste dataverwerker MRDM bewezen de juiste technische partner voor ICHOM te zijn.”

ICHOM en LOGEX spannen zich in om positieve, betekenisvolle en meetbare impact te realiseren op zorguitkomsten over de hele wereld. Als partners bieden zij zorgverleners de juiste tools om de belangrijkste zorguitkomsten voor de patiënt te kunnen meten en vergelijken op internationale schaal.

Lees het persbericht van ICHOM (EN) of ga naar mrdm.com/ichom voor meer informatie.

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam