LOGEX och ICHOM samarbetar för att bygga global plattform för benchmarking av hälsoutfall

Vi är stolta över att kunna tillkännage vårt samarbete med the International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). Samarbetet innebär att vi, genom vårt dotterbolag MRDM, tillsammans med ICHOM ska bygga en global plattform för jämförelser av hälsoutfall. Samarbetet kommer också att medföra att vi kan utöka vårt stöd för internationella kvalitetsregister och är en viktig kugge för att förverkliga vår mission att omvandla data till bättre sjukvård.

ICHOM har, efter en omfattande urvalsprocess, valt MRDM som partner för att bygga och underhålla benchmarking-plattformen. Valet föll på MRDM bl a beroende på vår långa erfarenhet av jämförelser av hälsoutfallsdata, våra goda referenser inom integritet och säkerhet samt vårt arbete för att minska vårdens administrativa börda och istället möjliggöra mätningar och förbättringar av hälsoutfall.

ICHOM Global Benchmarking Platform kommer att ge sjukvården möjligheter att mäta hälsoutfall och jämföra resultaten mot andra vårdgivare på nationell och internationell nivå och främja lärande och förbättringsarbete över hela världen för att kunna leverera förbättrade patientresultat.

Plattformen kommer att vara öppen via API:er för att ge möjlighet för vårdgivare och tredjeparts-leverantörer att samarbeta för att samla och mata in utfallsdata som sedan valideras i plattformen. Vårdgivare kommer också att kunna extrahera data direkt från ICHOM-plattformen för att använda i forsknings- och analyssyfte.

ICHOM Global Benchmarking Platform kommer att lanseras för de första patientgrupperna under tredje kvartalet 2021 tillsammans med en första grupp av vårdgivare.

För mer information, läs pressmeddelandet i sin helhet eller besök www.mrdm.com/ichom

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70