Choose another country if you’d like to see the content for your location

LOGEX og ICHOM i samarbeid for å utvikle en global benchmarking-plattform for helseeffekt

Vi er stolte over å kunngjøre vårt samarbeid med «International Consortium for Health Outcomes Measurement» (ICHOM), for å utvikle en global benchmarking-plattform for helseeffekt (gjennom vårt datterselskap MRDM). Dette vil utvide vår støtte til kvalitetsregistre internasjonalt, og bidra til å realisere vårt oppdrag å gjøre data om til bedre helsetjenester.

ICHOM har valgt MRDM til å bygge og drive referanseplattformen etter en omfattende evalueringsprosess, blant annet på grunn av vår mer enn 10 års erfaring med benchmarking av helseresultatdata, vår legitimitet når det gjelder personvern og sikkerhet og vår kontinuerlige forpliktelse til å redusere den administrative byrden mens vi utvider resultatmålinger og resultatforbedring.

ICHOM Global Benchmarking Platform vil gi leverandørene muligheten til å følge behandlingsresultatene og benchmarke disse mot andre helsetjenestetilbydere på et internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå, og derved fremme læring og forbedring for alle  og derved oppnå bedre pasientresultater. Plattformen vil være åpen via API-er, slik at leverandører og tredjeparter kan samarbeide om å samle og registrere resultatdata som er validert via plattformen. Leverandører vil også kunne trekke ut data direkte fra ICHOM-plattformen for forskning eller tilleggsanalyse.

Global Benchmarking Platform vil bli lansert for de første sykdomsgruppene i tredje kvartal 2021, sammen med en første gruppe leverandører.

For mer informasjon, se pressemeldingen eller besøk www.mrdm.com/ichom

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo