Hyvinvointialueet tarvitsevat DRG:n

LOGEX järjesti yhteistyössä FCG Finnish Consulting Groupin ja Nordic Casemix Centren kanssa webinaarin, jossa käytiin läpi miksi hyvinvointialue (HVA) tarvitsee DRG:n (Diagnosis Related Groups), vaikka nykyisenlainen jäsenkuntalaskutus loppuukin ja DRG loistaa poissaolollaan Virta-hankeen julkaisemissa järjestäjän minimitietosisältövaatimuksissa.

Webinaariin saatiin erittäin mukavasti n. 60 osallistujaa eri organisaatioista, eli aihe on ajankohtainen ja siitä oli epätietoisuutta. Alkukyselyiden perusteella kartoitettiin, että DRG on nykyään monipuolisesti käytössä, muussakin kuin laskutuskäytössä, mutta sen rooli HVA:lla koettiin osittain epäselväksi.

DRG kansallisessa käytössä

Avauspuheenvuorossa Laura Niiniviita Logexilta valotti DRG:n tarpeita heijastellen niitä kansallisiin Virta-vähimmäistietosisältöihin ja niiden kehittämiseen. Tuotantotasolla tarvitaan erityisen paljon muutakin kuin mitä järjestäjätasolla (ylätasolla) on kuvattu mm. tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan.

Elina Hermiö FCG:ltä kuvasi monipuolisesti eri DRG-järjestelmien käyttötarpeita ja miten niillä edistetään HVA:n tavoitteita. Tällaisia tarpeita ovat mm. alueen asukkaiden palvelutarpeen tunnistaminen, potilaskirjon ymmärrys, palvelutuotannon prosessit ja niiden muokkaaminen, resurssien kohdentaminen, henkilöstön osaamisen ja pysyvyyden varmistaminen sekä tuotteistus ja kustannuslaskenta.

Jussi Järveläinen Logexilta vertaili DRG:tä organisaatioriippumattomaan palveluun (ORP) sekä THL:n sairausluokitteluun ja osoitti, että jälkimmäiset ovat riittämättömiä erikoissairaanhoidon käyttöön. HVA:lla on järjestämislain 29§:n mukainen velvoite seurata palveluiden tuottavuutta. DRG on ainoa väline, jolla voidaan mitata esh:n tuottavuutta. Vai onko tarkoitus palata 80-luvulle ja mitata erikoissairaanhoidon tuottavuutta tuotettujen hoitopäivien, käyntien ja leikkausten lukumäärillä? On kuitenkin olemassa yhteismitallinen, yleisesti hyväksytty, validoitu ja kaikilla käytössä olevaa menetelmä: DRG.

Jatkokehitys ja kansainvälinen yhteistyö

Maisa Lukander Nordic Casemix Centrestä avasi DRG:n taustoja ja kaikille avointa kansainvälistä kehitystyötä. Kaikki sivistysvaltiot käyttävät käytännössä laajasti jotain DRG-versiota – putoammeko tästä kelkasta? Lisäksi ICD-11:n (diagnoosien uusi perusluokitus) käyttöönotto tulee tekemään entistä mahdottomammaksi sote-toiminnan raportoinnin ja suunnittelun vain perusluokituksia käyttäen.

Lopuksi

Webinaarin jälkeen pidetyssä kyselyssä lähes kaikki osallistujat ilmoittivat, että ymmärtävät nyt mihin HVA sitä DRG:tä oikein tarvitsee, eli tieto oli lisääntynyt. Webinaarin alussa 48% vastanneista oli heikko tai keskinkertainen käsitys siitä, mihin HVA tarvitsee DRG:tä. Webinaarin lopussa tämä määrä oli pudonnut 4%:n! Yleisestikin Webinaarin hyödyllisyyteen oltiin varsin tyytyväisiä palautekyselyssä.

Eläköön DRG myös hyvinvointialueilla!

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä: tuotekehitysjohtaja Jussi Järveläinen

Tietoa meistä
Työpaikat

Analytiikan asiantuntijatiimimme kasvaa nopeasti. Tuletko osaksi sitä?

Yhteystiedot

Sokerilinnantie 9-11 b
FIN-02600 Espoo
Suomi