Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur LOGEX International Healthcare Analytics B.V. och dess koncernbolag använder och skyddar personuppgifter om besökare på webbplatsen, (potentiella) kunder, (framtida) leverantörer och platssökande (“du“). Hänvisningar till “LOGEX”, “vi” eller “oss” i denna policy avser LOGEX International Healthcare Analytics B.V. och dess koncernbolag.

Nedan förklarar vi vilka personuppgifter som vi behandlar som registeransvarig och hur vi ser till att dina personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive GDPR (General Data Protection Regulation).

Observera att denna integritetspolicy inte gäller vår behandling av personuppgifter som registerförare för våra kunders räkning. För mer information om detta kan du kontakta oss på info@logex.com, så svarar vi gärna på eventuella frågor.

“Personuppgifter” innebär enligt denna policy all information som handlar om dig och som kan identifiera dig, antingen enskilt eller i kombination med annan information som är tillgänglig för oss.

Uppgifter vi samlar in när du kontaktar oss

Du kan kontakta oss eller be oss kontakta dig genom att fylla i ett formulär på vår webbplats. Via det här formuläret samlar vi in all information som du fyller i, inklusive namn, företag, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer) samt annan information som du väljer att ange i formuläret.

Du kan också kontakta oss genom att ringa eller skicka e-post, genom att till exempel använda kontaktuppgifterna som finns på webbplatsen. Om du gör det, samlar vi in ditt namn, företagsnamn och annan information som vi behöver för att kunna hjälpa dig och/eller kommunicera med dig.

Vi använder de här uppgifterna för att svara på dina frågor, kommentarer eller klagomål. Vi använder alltså uppgifterna för att skapa eller upprätthålla ett (framtida) avtalsförhållande med dig och för vårt berättigade intresse av att göra uppföljningar och kommunicera med dig. Vi använder också ovanstående uppgifter för vårt berättigade intresse av att göra affärer med dig och hantera vår interna administration samt för att upprätta och fullgöra vårt avtal med dig och för vårt berättigade intresse av att utföra marknadsundersökningar så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster.

Uppgifter som vi behandlar om du är  kund eller leverantör

Om du är en av våra kunder eller leverantörer kan vi komma att behandla begränsade personuppgifter under vår affärsrelation med dig, som kontaktuppgifter, adress och, i förekommande fall, betalningsuppgifter. Vi använder den här informationen för att presentera våra produkter och tjänster för dig. Dessutom använder vi dina uppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera vår interna administration och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, som skattemässiga skyldigheter.

Om du använder kundportalen, samlar vi in den information som du anger i registreringsformuläret eller förser oss med, som namn, företag, e-postadress, telefonnummer, befattning och inloggningsuppgifter. Dessutom registrerar vi relevanta frågor samt de sidor och produkter som våra kunder tittar på i kundportalen. Vi behandlar de här uppgifterna för att kunna fullgöra vårt/våra avtal med dig genom att följa upp kundärenden och tillhandahålla support samt för vårt berättigade intresse av att kunna optimera och förbättra våra produkter och tjänster, inklusive kundportalen.

Vi kan också använda din (arbetsrelaterade) e-postadress för att hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster och, om du har godkänt detta, skicka nyhetsbrev och förse dig med annan relevant information om vår koncern och våra produkter.

Uppgifter som vi behandlar när du söker jobb

När du söker jobb eller praktik via vår webbplats kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, som cv, examensbevis och betyg. Om du tillhandahåller en länk till din LinkedIn-profil, lägger vi också till din profilinformation i ansökan. Du kan bli ombedd att lämna ytterligare information i uppföljande korrespondens med oss.

I vissa fall behandlar vi uppgifter om dig från andra källor, till exempel information från de referenser som du tillhandahåller. Vi behandlar också uppgifter om din ansökningsprocess, till exempel de intervjupartners som du får och deras intryck och utvärderingar av dig.

För vissa lediga tjänster använder vi tredje parter, till exempel rekryteringsföretag, för att hitta lämpliga kandidater. I sådana fall delar dessa tredje parter din information med oss.

Vi behandlar dessa uppgifter för att bedöma din lämplighet för den relevanta tjänsten hos oss och därmed för vårt berättigade intresse av att kunna administrera och hantera rekryteringsprocessen och se till att rätt person hamnar på rätt plats.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att fastställa dina anställningsvillkor, hantera förfrågningar om ersättning för utgifter samt för intern kontroll och säkerhetsändamål.

Andra ändamål

Vid behov kan vi också behandla dina uppgifter ovan för vårt berättigade intresse av att skydda våra juridiska rättigheter, till exempel i samband med rättsliga anspråk, och när vi har en rättslig skyldighet att behandla dina uppgifter. Vi kan också överföra dina uppgifter i händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det rimligen krävs för de ändamål som anges ovan. Därefter raderas dina personuppgifter (såvida inte lagar och regler kräver att vi sparar dem).

Om du till exempel är kund eller leverantör till LOGEX, sparar vi dina uppgifter så länge som du eller ditt företag har ett avtalsförhållande med oss och så länge som det krävs efter att förhållandet har upphört för de ändamål som anges ovan eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

När du söker jobb eller praktik, sparar vi dina uppgifter under ansökningsprocessen.  Om din ansökan leder till anställning, överför vi de uppgifter som vi har samlat in under ansökningsperioden till din personliga akt, för att kunna administrera din anställning. Vi sparar och använder dessa uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy för anställda (som du får ett exemplar av när du börjar jobba hos oss).

Om din ansökan inte leder till anställning, lagras uppgifterna i fyra veckor efter beslutet och raderas sedan, såvida du inte har gett oss tillstånd att använda dina personuppgifter för att informera dig om lämpliga lediga platser inom den närmaste framtiden. I sådana fall sparar vi dina uppgifter i ett år.

Om det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för att följa upp dina ärenden, kan vi dela dina personuppgifter med koncernbolag eller tredjepartsleverantörer. Sådana tredje parter inkluderar, men är inte begränsade till, leverantörer av webbhotell, underhålls- och identitetskontrolltjänster och SaaS-tjänster. Tredjepartsleverantörer behandlar dina uppgifter för vår räkning för de ändamål som anges ovan.  När vi delar dina uppgifter med de här parterna, ser vi alltid till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda din information.

Vi kan också dela personuppgifter med statliga myndigheter och/eller brottsbekämpande organ om så krävs för ovanstående ändamål, enligt lag eller för det rättliga skyddet av våra berättigade intressen i enlighet med gällande lagar.

Om företaget säljs eller integreras med ett annat företag, kommer dina uppgifter att lämnas ut till våra rådgivare och den eventuella köparens rådgivare samt vidarebefordras till de nya ägarna av företaget.

Vi förbinder oss att hålla dina personuppgifter säkra. För att förhindra att obehöriga personer eller parter kan komma åt dina uppgifter, har vi vidtagit en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra personuppgifterna som vi behandlar.

Du har rätt att begära ett registerutdrag eller få en kopia av dina uppgifter. Du kan också be oss att korrigera eller radera vissa personuppgifter, begränsa behandlingen av dem eller överföra en del av uppgifterna till andra organisationer. I vissa fall kan du också invända mot behandlingen av dina uppgifter och, om vi har bett om ditt samtycke till att behandla uppgifterna, när som helst återkalla detta samtycke.

Dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer. Det gäller till exempel om vi kan visa att vi har ett rättsligt krav på att behandla dina uppgifter. I vissa fall kan detta innebära att vi kan spara uppgifter även om du återkallar ditt samtycke.

Om vi behöver personuppgifter för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter är det obligatoriskt att tillhandahålla dessa uppgifter, annars kan vi inte hantera vårt avtalsförhållande eller uppfylla våra skyldigheter. I alla andra fall är det frivilligt att lämna begärda personuppgifter.

Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan om du har några frågor eller vill utöva någon av dessa rättigheter. Ange alltid namn, adress och/eller e-postadress samt information om ditt ärende när du kontaktar oss.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. När du använder de här länkarna för att lämna vår webbplats, bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den webbplats som du kommer till. Därför kan vi inte ansvara för skydd och integritet av någon information som du lämnar när du besöker sådana webbplatser och de regleras inte av den här integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du alltid är försiktig och läser den integritetspolicy som gäller för den aktuella webbplatsen innan du tillhandahåller personuppgifter.

När du besöker vår webbplats samlar vi in information med hjälp av cookies – små textfiler som lagras på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet – för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Vi använder de här uppgifterna för vårt berättigade intresse av att se till att webbplatsen fungerar som den ska och göra statistiska analyser för att optimera webbplatsen.

Se vår policy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy för att hålla den aktuell, hålla jämna steg med den senaste utvecklingen och möjligheter relaterade till internet samt för att följa gällande lag.

Om vi gör större förändringar av integritetspolicyn, kommer vi att informera dig om detta genom att lägga upp ett meddelande på webbplatsen tillsammans med en uppdaterad version av integritetspolicyn.

Vi hoppas att den här integritetspolicyn svarar på alla frågor som du kan ha om hur vi behandlar dina uppgifter. Om du har ytterligare frågor eller kommentarer om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@logex.com. Du kan också vända dig direkt till vårt dataskyddsombud på bonthuis@itsprivacy.nl. Om du inte får svar på dina frågor eller om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att vända dig till dataskyddsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar, där vi är verksamma.


Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70