Choose another country if you’d like to see the content for your location

LOGEX’ retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for personvern fastsetter hvordan LOGEX International Healthcare Analytics B.V. og dets konsernselskaper anvender og sikrer personopplysninger fra brukerne som bruker selskapets nettsted, (potensielle) kunder, (fremtidige) leverandører og jobbsøkere (heretter omtalt som «du», «deg», «dere»). I disse retningslinjene skal alle henvisninger til «LOGEX», «vi», «oss», «vår», «vårt», «våre» mv. bety LOGEX International Healthcare Analytics B.V. og dets konsernselskaper.

Nedenfor forklarer vi hvilke personopplysninger vi behandler i kraft av å være behandlingsansvarlig, og hvordan vi sikrer at personopplysningene dine samles inn og behandles i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og personvern, herunder personvernforordningen («personvernforordningen»).

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene for personvern ikke gjelder for vår behandling av personopplysninger der vi opptrer som databehandler på vegne av kundene våre. For mer informasjon om dette kan du kontakte oss på info@logex.com. Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha.

I forbindelse med disse retningslinjene for personvern betyr «personopplysninger» all informasjon som er knyttet til deg og identifiserer deg som person, enten alene eller i kombinasjon med annen informasjon som er tilgjengelig for oss.

Opplysninger vi samler inn når du kontakter oss

Via nettstedet vårt kan du kontakte oss, eller be oss om å kontakte deg, ved å fylle ut kontaktskjemaet. Gjennom dette skjemaet registrerer vi all informasjon du selv oppgir, som navn, selskap, kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse og telefonnummer) og andre opplysninger du bestemmer deg for å skrive inn i skjemaet.

Du kan også kontakte oss ved å ringe oss eller sende oss en e-post, for eksempel ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppført på nettstedet vårt. Hvis du gjør det, registrerer vi informasjon om navnet ditt, selskapet du representerer, og annen informasjon vi trenger for å kunne hjelpe deg og/eller kommunisere med deg.

Disse opplysningene bruker vi for å besvare henvendelser fra deg, som spørsmål, kommentarer eller klager. Dette innebærer at opplysningene brukes av oss til å etablere eller oppfylle et (fremtidig) kontraktsforhold med deg, og i henhold til vår berettigede interesse i å følge opp henvendelsen din. Vi bruker også opplysningene nevnt ovenfor i henhold til vår berettigede interesse i å drive forretninger med deg og til intern administrasjon, for å etablere og oppfylle kontrakten vi har med deg, og i henhold til vår berettigede interesse i å drive markedsforskning slik at vi kan forbedre produktene og tjenestene våre.

Opplysninger som behandles av oss når duer en kunde eller leverandør

Hvis du representerer en av kundene eller leverandørene våre, kan det hende at vi behandler personopplysninger i et begrenset omfang som en del av vårt forretningsforhold med deg, for eksempel kontaktinformasjon, adresse og – der det er aktuelt – betalingsinformasjon. Vi bruker denne informasjonen til å sette opp produktene og tjenestene våre for deg. I tillegg bruker vi opplysningene om deg ut fra vår berettigede interesse knyttet til intern administrasjon og for å overholde de rettslige forpliktelsene våre, for eksempel skatterelaterte forpliktelser.

Hvis du bruker kundeportalen,, samler vi inn informasjonen du har fylt ut i registreringsskjemaet eller gitt oss på annen måte, herunder navn, firma, e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel samt brukernavn og passord. Vi registrerer også relevante spørringer samt sidene og produktene kundene ser på kundeportalen vår. Vi behandler disse opplysningene for å kunne oppfylle kontrakten(e) vi har inngått med deg, ved å følge opp henvendelsen din og gi deg brukerstøtte, og i forbindelse med vår berettigede interesse i å kunne optimalisere og forbedre produktene og tjenestene våre, herunder kundeportalen vår.

Vi kan også bruke (jobb-)e-postadressen din til å holde deg oppdatert på våre produkter og tjenester, og – hvis du har samtykket til det – sende deg nyhetsbrev og gi deg annen relevant informasjon om selskapet vårt og produktene våre.

Opplysninger som behandles av oss hvis du søker på en stilling

Hvis du søker på en jobb eller traineestilling via nettsiden vår, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger som for eksempel CV,vitnemål og karakterutskrifter. Hvis du gir oss en link til LinkedIn-profilen din, vil vi også knytte profilinformasjonen derfra til søknaden din. Det kan være at du blir bedt om å oppgi ytterligere informasjon i videre korrespondanse med oss.

I enkelte tilfeller kan vi behandle opplysninger om deg fra andre kilder, for eksempel informasjon fra referansene du oppgir til oss. Vi behandler også informasjon knyttet til søknadsprosessen din, for eksempel intervjupartnerne du møter og deres inntrykk og evalueringer av deg.

For noen ledige stillinger bruker vi tredjeparter, som hodejegere og rekrutteringsselskaper, til å finne kvalifiserte kandidater. I slike tilfeller kan det hende at disse tredjepartene deler informasjon om deg med oss.

Vi behandler de aktuelle opplysningene for å vurdere i hvilken grad du er egnet for den aktuelle stilingen, og dette faller da inn under vår berettigede interesse i å kunne administrere og håndtere rekrutteringsprosessen og sørge for at de rette kandidatene ender opp i de riktige stillingene.

Videre behandler vi opplysninger om deg for å fastsette ansettelsesvilkårene dine, håndtere forespørsler om refusjon av utgifter og til internkontroll- og sikkerhetsformål.

Andre formål

Ved behov kan det også hende at vi behandler noen personopplysninger om deg i forbindelse med vår berettigede interesse i å ivareta de juridiske rettighetene våre, for eksempel i forbindelse med juridiske krav, og når vi har en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysningene dine. Vi kan også overføre dataene dine i forbindelse med eventuell omorganisering, fusjon eller salg av selskapet.

Vi beholder opplysningene dine så lenge vi med rimelighet har behov for det for de formålene som er nevnt ovenfor. Etter dette slettes personopplysningene dine (med mindre vi har lovfestet rett eller plikt til å fortsette å lagre dem ut over dette).

Hvis du for eksempel er kunde av eller leverandør for LOGEX, beholder vi informasjonen om deg så lenge det kontraktsmessige forholdet du eller firmaet ditt har med oss, er gjeldende. Etter at dette forholdet er avsluttet, beholder vi informasjonen så lenge det er nødvendig for å utføre formålene som er beskrevet ovenfor, eller for å overholde eventuelle rettslige forpliktelser.

Hvis du søker på en jobb eller traineestilling, beholder vi opplysningene dine så lenge søknadsprosessen er aktiv.  Hvis du vinner frem med søknaden og blir ansatt, overfører vi opplysningene vi registrerte i løpet av søknadsprosessen, til personalfilen din for å kunne administrere ansettelsesforholdet. Vi lagrer og bruker disse opplysningene i samsvar med retningslinjene våre for ansattes personvern (som du får utdelt en kopi av når du begynner å jobbe hos oss).

Hvis du ikke vinner frem med søknaden din, oppbevarer vi dataene i fire uker etter vedtaket, og deretter sletter vi dem med mindre du gir oss tillatelse til å bruke personopplysningene dine til å informere deg om eventuelle ledige stillinger i nær fremtid. I så tilfelle lagres opplysningene i ett år.

Hvis det er nødvendig for å utføre en tjeneste du ber oss om, eller for å følge opp henvendelser fra deg, kan vi dele personopplysningene dine med konsernselskapene våre eller tredjeparts tjenesteleverandører. Slike tredjeparter omfatter, men er ikke begrenset til leverandører av vertstjenester for nettsteder, vedlikeholds- og identitetskontrolltjenester samt SaaS-leverandører. Tredjeparts tjenesteleverandører vil behandle opplysninger om deg på våre vegne for de ovennevnte formålene.  Dersom vi deler opplysninger om deg med slike parter, vil vi alltidforsikre oss om at nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen om deg er implementert.

Vi kan også dele personopplysninger med myndighetene og/eller rettshåndhevende myndigheter hvis det kreves i henhold til noe av det ovennevnte, hvis det er pålagt ved lov eller hvis det kreves for juridisk beskyttelse av våre berettigede interesser i samsvar med gjeldende lover.

Dersom virksomheten selges eller slås sammen med en annen virksomhet, vil opplysningene om deg bli videreformidlet til rådgiverne våre og eventuelle potensielle oppkjøperes rådgivere, og vil gå over til de nye eierne av virksomheten.

Vi tar sikkerheten vedrørende personopplysningene dine på største alvor. For å hindre at uautoriserte personer eller aktører får innsyn i personopplysningene dine, har vi implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og ivareta opplysningene vi behandler om deg.

Du har rett till å be oss om et sammendrag av personopplysningene vi har registrert om deg, eller be oss om en kopi av opplysningene. Du kan også be oss om å korrigere eller slette visse personopplysninger, begrense behandlingen av dem eller be oss om å overføre deler av den registrerte informasjonen til andre organisasjoner. I enkelte tilfeller kan du også protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. I tilfeller der vi har bedt om samtykke fra deg til å behandle personopplysningene dine, kan du trekke tilbake samtykket når du selv måtte ønske det.

Det kan være begrensninger på disse rettighetene i visse situasjoner, for eksempel der vi kan vise til at vi er underlagt et rettslig pålegg om å behandle personopplysningene dine. I enkelte tilfeller kan dette bety at vi kan fortsette å oppbevare opplysninger selv om du trekker tilbake samtykket du har gitt til dette.

I tilfeller der vi trenger personopplysninger for å overholde juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser, er det obligatorisk å oppgi de aktuelle opplysningene. Hvis du ikke oppgir disse opplysningene, kan det være umulig for oss å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg eller innfri øvrige forpliktelser vi er underlagt. I alle andre tilfeller er det frivillig å oppgi personopplysninger vi ber om.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å påberope deg noen av de nevnte rettighetene, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.    Hvis du tar kontakt med oss, ber vi deg om å alltid oppgi navn, adresse og/eller e-postadresse i tillegg til informasjonen du ønsker å ta opp med oss.

Nettstedet vårt kan inneholde linker til andre relevante nettsteder. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at dersom du bruker disse linkene til å gå ut av nettstedet vårt, er de andre nettstedene ikke underlagt vår kontroll. Det betyr at vi ikke står ansvarlige for at sikkerheten for eventuell informasjon du måtte oppgi mens du besøker slike nettsider, ivaretas. Slike nettsider er ikke underlagt denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du alltid utviser forsiktighet og leser personvernerklæringen for det aktuelle nettstedet før du eventuelt oppgir noen informasjon.

Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi informasjonskapsler til å samle inn informasjon. Informasjonskapsler  er små tekstfiler som lagres på datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner eller andre enheter, i den hensikt å gi deg den beste brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Denne informasjonen bruker vi basert på vår berettigede interesse i å sørge for at nettstedet vårt fungerer som det skal, og til å utføre statistiske analyser for å kunne optimalisere nettstedet.

For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du lese retningslinjene våre for bruk av informasjonskapsler.

Vi kan oppdatere disse retningslinjene for personvern fra tid til annen for å holde dem oppdatert, holde tritt med utviklingen og muligheter knyttet til internett samt for å overholde gjeldende lov.

Hvis vi gjør vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern, vil vi informere deg om dette ved å legge ut et varsel på nettstedet vårt sammen med en henvisning til de oppdaterte retningslinjene for personvern.

Vi håper dennepersonvernerklæringen svarer på det du måtte lure på om hvordan vi behandler opplysningene dine. Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på info@logex.com. Du kan også kontakte personvernombudet vårt direkte på bonthuis@itsprivacy.nl. Hvis du har innsigelser til måten vi behandler personopplysningene dine på, har du også rett til å sende en klage om det aktuelle forholdet til Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet i landet du bor eller arbeider i, eller der virksomheten vår er lokalisert.


Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo