Choose another country if you’d like to see the content for your location

Pathways Professional

Miten voin seurata, sitouttaa ja kouluttaa asiakkaitani/potilaitani etänä?

Tarjoa heille hoito- ja palveluprosesseja koskevaa koulutussisältöä, tuota tietoa kiinnostavien elämänlaatukyselyjen avulla ja integroi puettavat laitteet etäseurantaa varten. Kaikki Basic- ja Advanced-paketin osat sisältyvät myös tähän Professional-pakettiin.

Intuitiivisen, asiakkaille/potilaille tarkoitetun web-käyttöliittymämme avulla LOGEX Pathways Professional sitouttaa asiakkaat/potilaasi, kun he ovat vielä kotona.  

Vapauta heidän vuorovaikutuksellisuutensa mahdollisuudet Professional-pakettimme avulla, joka on yhteensopiva Android/Apple (lisäosa vaaditaan) ja verkkopohjaisten laitteiden kanssa. Anna asiakkaille/potilaille turvallinen pääsy terveys- ja asiakastietoihinsa, siirrä vaivattomasti tietoja PTJ:ään, raportoi elämänlaadusta ja täytä kyselyitä (PROM) mukavasti kotoa käsin.  

Nämä ominaisuudet rakentuvat saumattomasti Advanced- ja Professional-integraatioiden päälle, mikä takaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille virtaviivaistetun kokemuksen helpottaen manuaalista työtä ja asiakkaille/potilaille reaaliaikaisen tiedonsaantimahdollisuuden. Päivitä LOGEX Pathways Advanced for Patients -järjestelmään ja määrittele asiakas- ja potilaskeskeisen palvelun/hoidon kokonaisuus uudelleen. 

Ominaisuudet

  • Digitaaliset polut
  • Etäseuranta
  • Reaaliaikainen palaute
  • Sitoututa potilas kotonaan
  • Käytä puettavia laitteita etäseurantaan ja tue terveellisempiin elämäntapoihin sekä valintoihin arjessa
  • Dynaamiset asiakas- ja potilashuoneiden taulut

Digitaaliset polut

Räätälöi digitaaliset hoito- ja palvelupolut vastaamaan tarpeitasi. Sisällytä palveluihisi automatisoituja PRO-kappaleita, tarjoa yksityiskohtaisia ajanvaraustietoja ja tarjoa asiakkaille/potilaille koulutussisältöä ja käytännönläheisiä tietoja, jotka tukevat heidän hoito- ja palvelusuunnitelmansa tulevia vaiheita. 

Read more

Etäseuranta

Tallenna asiakkaan/potilaan raportoimia päivittäisiä lokitietoja oireista, kuten esimerkiksi kivusta, kutinasta, väsymyksestä tai hoidon sivuvaikutuksista sen jälkeen kun he ovat kotiutuneet sairaalasta/siirtyneet muualle jatkohoitoon. Ota käyttöön puettavia etäseurantalaitteita, joiden avulla voit kerätä lisätietoja asiakkaan/potilaan fyysisestä tilasta.

Read more

Reaaliaikainen palaute

Lähetä asiakkaille/potilaille asiaankuuluvia ilmoituksia – tietyin väliajoin ja tietyllä sisällöllä – varmistaaksesi, että tietojenkeruuta noudatetaan mahdollisimman tarkasti. Luo palautekaavioita, jotka tarjoavat heille ystävällisesti ymmärrettävää tietoa heidän toipumisestaan ja terveydentilasta sekä jos mahdollista ja saatavilla – kansallisia vertailutietoaineistoja, jotka antavat heille vertailupohjaa ja vertaiskokemuksia muilta samassa tilanteessa olevilta.

Read more

Sitoututa potilas kotonaan 

Laajenna PTJ-järjestelmäsi etäkäyttöä, jotta asiakkaat/potilaat voivat tarkastella laboratoriotuloksia, lääkärin muistiinpanoja tai hoitosuunnitelmia kotoa käsin. LOGEX Pathways -asiakas-/potilasportaalin avulla he voivat turvallisesti tarkastella merkintöjä nykyisestä EMR-järjestelmästäsi. Tätä pääsyä valvotaan huolellisesti, se edellyttää vahvaa tunnistautumista ja se voidaan aktivoida vasta, kun asiakkaat/potilaat ovat tunnistaneet itsensä ssiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle. Sinulla säilyy täysi kontrolli ja hallinta siitä, mitä asiakkaat/potilaat voivat nähdä tai käyttää.

Read more

Käytä puettavia laitteita etäseurantaan ja tue terveellisempiin elämäntapoihin sekä valintoihin arjessa

Sisällytä wearables, ResearchKit, Quantified Self ja HealthKit EMR:ään, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarkastella niitä mm. laboratoriotulosten ja radiologisten raporttien yhteydessä. LOGEX Pathways Professional -paketit mahdollistavat asiakkaiden/potilaan omistamien älylaitteiden keräämien arvokkaiden tietojen ja oivallusten hyödyntämisen paremman asiakas- ja potilaskokemuksen mahdollistamiseksi. 

Read more

Dynaamiset asiakas- ja potilashuoneiden taulut

Integroitu paikalliseen PTJ:ään. Siten varmistat, että hoitotiimisi pysyy ajan tasalla kaikista saatavilla olevista tiedoista.

Read more

Haluaisitko sinä olla kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuoltoa tietoon perustuen? 

Tietoa meistä
Työpaikat

Analytiikan asiantuntijatiimimme kasvaa nopeasti. Tuletko osaksi sitä?

Yhteystiedot

Sokerilinnantie 9-11 b
FIN-02600 Espoo
Suomi