Choose another country if you’d like to see the content for your location

Pathways Professional

Hur kan jag monitorera, engagera och utbilda mina patienter på distans?

Hur kan jag monitorera, engagera och utbilda mina patienter på distans?

Tillhandahåll information om behandlingsprocessen, skapa insikter genom engagerande livskvalitetsundersökningar och integrera wearables för egenmonitorering. Allt från Basic-paketet och Advanced-paketet ingår också i Professional-paketet

Med vårt intuitiva webbgränssnitt för patienter engagerar LOGEX Pathways Professional dina patienter medan de fortfarande är hemma

Släpp loss potentialen för patientengagemang genom vårt Professional-paket, kompatibelt med Android/Apple (tillägg krävs) och webbaserade enheter. Ge patienterna säker åtkomst till sina journaler, överför enkelt patientgenererad data till vårdinformationssystemet, rapportera om livskvalitet och fyll i enkäter (PROMs) från hemmet.

Dessa funktioner bygger sömlöst på integrationsfunktionerna “Advanced” och “Professional” och säkerställer inte bara en enkel IT-upplevelse för vårdpersonal utan även realtidsåtkomst till data för patienter. Uppgradera till LOGEX Pathways Advanced för patienter och arbeta patientcentrerat på riktigt.

Funktioner

  • Digitala pathways
  • Monitorering på distans
  • Feedback i realtid
  • Engagera patienterna i deras hem
  • Använd mobila enheter för egenmonitorering och stöd en hälsosam livsstil
  • Dynamiska översikter i behandlingsrummet

Digitala pathways

Anpassa digitala pathways för att uppfylla era specifika behov. Inkludera automatiserade patientrapporterade utfall som är relevanta för er verksamhet, erbjud detaljerad information om tidsbokning och tillhandahåll information och praktisk kunskap för patienter som stöd för nästa steg i deras behandlingsplan.

Read more

Monitorering på distans

Samla in patientrapporterade dagliga loggar efter att patienterna har skrivits ut från sjukhuset om symptom som smärta, klåda, trötthet eller biverkningar av behandlingen. Använd bärbara enheter för att samla in ytterligare information om patientens fysiska tillstånd.

Read more

Feedback i realtid

Skicka relevanta notiser – med bestämda intervall och med specifikt innehåll – till patienterna för att säkerställa bästa möjliga efterlevnad av datainsamlingen. Skapa feedbackdiagram som ger patientvänliga insikter i deras rehabiliteringsprogram med – om möjligt och tillgängligt – nationella referensdatauppsättningar för ytterligare sammanhang.

Read more

Engagera patienterna i deras hem

Utöka ditt vårdinformationssystem till distansåtkomst så att patienterna kan se labbresultat, journalanteckningar eller behandlingsplaner i sina egna hem. Med patientportalen LOGEX Pathways kan patienterna på ett säkert sätt se information från ditt befintliga vårdinformationssystem. Åtkomsten är noggrant kontrollerad, kräver tvåfaktorsautentisering och kan endast aktiveras efter att patienten har identifierat sig. Du behåller full kontroll över vad patienterna kan se eller komma åt.

Read more

Använd mobila enheter för egenmonitorering och stöd en hälsosam livsstil

Inkludera mobila enheter, ResearchKit, Quantified Self och HealthKit i ditt vårdinformationssystem där vårdpersonal kan granska informationen i samband med labbresultat och radiologirapporter. LOGEX Pathways Professional-paketet gör det möjligt att nyttja värdefull data och insikter som samlats in av patientägda smarta enheter.

Read more

Dynamiska översikter i behandlingsrummet

Vid behov kan översikter integreras i ditt vårdinformationssystem för att säkerställa att behandlingsteamet alltid har tillgång till uppdaterad data.

Read more

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70