Real-World Evidence

Insikter från Real-world, en datapunkt i taget.

Vi nyttjar det fulla värdet av real-world data genom att koppla samman sjukhus, läkare, myndigheter och life science-industrin. Vi gör det möjligt för dem att på ett säkert sätt dela anonymiserade data för att få fram värdefulla behandlingsinsikter och stödja databaserat beslutsfattande.

Att omvandla data till bättre sjukvård börjar med att rasera befintliga stuprör.

 • Dataplattform med liten insats
 • ARWEN
 • Rasera stuprör 

Dataplattform med liten insats

LOGEX erbjuder en robust, paneuropeisk plattform som omvandlar olika typer av sjukhus- och patientdata till Real-world Evidence (RWE). Vi förbereder, förvaliderar och harmoniserar det till en gemensam datamodell. 

Read more

ARWEN

Actionable Real World Evidence Network (ARWEN) är ett snabbt växande paneuropeiskt nätverk av kliniker som ser fördelarna med att fatta datadrivna och evidensbaserade beslut när de vårdar sina patienter.

Read more

Rasera stuprör

Dagens sjukvårdsdata är ofta uppdelat i stuprör vilket förhindrar nyttjandet av insikter kring befintliga och nya behandlingar. Vi hjälper er att bryta ner dessa stuprör och generera mer meningsfulla Real-World Data.

Read more

Real-World Evidence paket 

Våra Real-World Evidence-paket erbjuds med skräddarsydda servicepaket och tilläggspaket som hjälper dig att nyttja och omvandla data som idag finns i olika stuprör till Real-World Evidence.

Läkemedels-användning

Få insikter om användningen av ett specifikt läkemedel

 • Hur stor är patientvolymen med den associerade diagnosen?
 • Hur många av dessa är berättigade till läkemedlet?
 • Till hur många patienter och till vilken typ av patienter förskrivs läkemedlet?

Standardiserade behandlingsmetoder

Få insikter i vilka behandlings-metoder som nyttjas för en specifik patientgrupp

 • Vilka är de vanligaste vård-processerna och hur stor är variationen inom dessa processer? 
 • Vid vilken tidpunkt i vårdkedjan får patienterna ett specifikt läkemedel och vilken dos får de? 
 • Hur är följsamheten till riktlinjer och processer? 
 • Var finns det potential för förbättringar? 
 • Finns det ouppfyllda behov?

Behandlingens effektivitet

Få insikter om de kliniska resultaten och kostnaderna för specifika behandlingar. 

 • Vilka är de kliniska resultaten av en viss behandlings-metod? 
 • Vilka är de associerade kostnaderna?
 • Hur effektiva är olika behandlingar? 
 • Finns det specifika patientegenskaper som påverkar behandlingens effektivitet? 
 • Hur förhåller sig effekten av olika behandlingar till resultaten från kliniska prövningar? 

Europas ledande analysexpert inom hälso- och sjukvård

Vi är en betrodd partner som i nära samarbete med med våra kunder arbetar för att förbättra hälso- och sjukvårdens ekosystem och ha en positiv inverkan på den vård som tillhandahålls patienterna.

400+

Ett växande team på mer än 400 medarbetare i 10 länder.

40m+

Våra lösningar möjliggör för mer än 18 miljoner patienter att vara en aktiv medaktör i beslut om sin egen vård.

€100md+

Beslutsunderlag till hälso- och sjukvårdsfinansiering för över €100 miljarder årligen.

1000+

Offentliga och privata vårdgivare förlitar sig på oss 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70