Choose another country if you’d like to see the content for your location

Real-World Evidence

Innsikt fra Real-World Data, ett datapunkt om gangen.  

Vi utnytter den fulle verdien av data fra den virkelige verden ved å koble sammen sykehus, leger, myndigheter og biovitenskapsbransjen. Vi gjør det mulig for dem å dele anonymiserte data på en sikker måte for å utlede verdifull behandlingsinnsikt og støtte datadrevet beslutningstaking.  

Å omsette data til bedre helsetjenester begynner med å bryte ned eksisterende siloer.

 • Dataplattform med lav arbeidsmengde
 • ARWEN
 • Å bryte ned siloer

Dataplattform med lav arbeidsmengde

LOGEX tilbyr en robust, paneuropeisk plattform som omdanner ulike typer sykehus- og pasientdata til Real-world Evidence (RWE). Vi forbereder, forhåndsvaliderer og harmoniserer dem til en felles datamodell.

Read more

ARWEN

Actionable Real World Evidence Network (ARWEN) er et raskt voksende paneuropeisk nettverk av klinikere som ser fordelene ved å ta datadrevne og evidensbaserte beslutninger i pasientbehandlingen. 

Read more

Bryte ned siloer

Dagens helsedata er ofte delt inn i siloer, noe som hindrer utnyttelse av innsikt i eksisterende og nye behandlinger. Vi hjelper deg med å bryte ned disse siloene og generere mer meningsfulle data fra den virkelige verden.

Read more

Real-World Evidence-pakke  

Våre Real-World Evidence-pakker tilbys med tilpassede tjenestepakker og tilleggspakker for å hjelpe deg med å utnytte og omdanne data som i dag finnes i ulike arkiver til Real-World Evidence.

Bruk av legemidler

Få innsikt i bruken av et spesifikt legemiddel

 • Hvor stort er volumet av pasienter med den aktuelle diagnosen?
 • Hvor mange av disse er aktuelle for legemiddelet?
 • Til hvor mange og til hvilken type pasienter foreskrives legemiddelet?

Standardiserte behandlingsmetoder

Få innsikt i hvilke behandlings-metoder som brukes for en bestemt pasientgruppe.

 • Hva er de vanligste behandlingsprosessene, og hvor stor er variasjonen i disse prosessene? 
 • På hvilket tidspunkt i behandlingsforløpet får pasientene et bestemt legemiddel og i hvilken dose? 
 • Hvordan er etterlevelsen av retningslinjer og prosesser? 
 • Hvor er det rom for forbedringer? 
 • Finnes det udekkede behov?

Behandlingens effektivitet

Få innsikt i de kliniske resultatene og kostnadene ved spesifikke behandlinger. 

 • Hva er de kliniske resultatene av en bestemt behandlings-metode? 
 • Hva er de tilhørende kostnadene?
 • Hvor effektive er ulike behandlinger? 
 • Finnes det spesifikke pasientkarakteristika som påvirker behandlingens effektivitet? 
 • Hvordan forholder effekten av ulike behandlinger seg til resultatene av kliniske studier? 

Europas ledende ekspert på helseanalyse

Vi er en pålitelig partner som samarbeider tett med kundene våre for å forbedre økosystemet i helsevesenet og påvirke pasientbehandlingen på en positiv måte.

400+

Et voksende team med mer enn 400 ansatte i 10 land.

40m+

Unike pasienter involvert i beslutninger via våre løsninger

€100b+

Beslutningsstøtte for over 100 milliarder euro i helsevesenet hvert år.

1000+

Offentlige og private leverandører av helsetjenester stoler på oss.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon?

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo