Kundberättelser

Ordning på prislistorna i Region Örebro län med säkerställda kalkyler och data

Laboratoriemedicinska kliniken i Region Örebro har som så många andra haft en utmaning i att internprislistorna för bland annat diagnostik, röntgen och labb är manuellt räknade – ibland så långt tillbaka i tiden att ingen längre minns hur kalkylen gjordes och vilka kostnader som egentligen är inkluderade. Men nu ska det bli ordning och större transparens.

Med hjälp av nya LOGEX Costing där det går att göra kalkyler baserat på data från olika källor kommer den laboratoriemedicinska kliniken att kunna beräkna verkliga kostnader för alla de tjänster man internfakturerar. Det ska dessutom gå lätt att uppdatera kalkylerna år från år, utan att göra om hela arbetet från grunden.

Magnus Palm är controller på Laboratoriemedicin i Region Örebro och den som driver projektet: ”Vi vill kunna ta ut rapporter som ligger till grund för våra prislistor, som på ett transparent och pedagogiskt sätt visar varför priserna blir som de blir” säger han. ” Alla kostnader ska på ett tydligt och rättvist sätt fördelas ned på alla kalkylobjekt.”

Stora fördelar med korrekta kostnadskalkyler

Kliniken har redan implementerat kalkyler för klinisk kemi och transfusionsmedicin och är snart klara även med kalkylerna för patologi och mikrobiologi. Till hösten gör vi kalkylerna för immunologi och sterilteknik. I arbetet med kalkylerna bidrar avdelningscheferna och processansvariga med information och för att verifiera att kalkylen tar hänsyn till alla kostnader, direkta såväl som indirekta. Största delen av arbetet i projektet sköter LOGEX två konsulter, tillsammans med Magnus Palm som projektledare från regionens sida.

”Det finns ett brett intresse för projektet, både ute i verksamheterna och på chefsnivå”, berättar Magnus. ”De processansvariga gör tids- och materialuppskattningar vilket är ett jobb de får göra vid sidan av sitt ordinarie arbete, men alla ser ju fördelarna med att få ordning på kostnadskalkylerna, en gång för alla. Det går inte att använda gamla indexuppräknade priser hur länge som helst och manuella kalkyler i Excel blir både arbetskrävande och medför en risk för manuella fel eller att man missar något.”

Så fungerar faktabaserade prislistor

LOGEX Costing är ett molnbaserat system som matas med data från olika datasystem, som till exempel journalsystem, patientlistor, HR-system och inköpssystem. LOGEX Costing används både inom slutenvården för rapportering till SKR och uppföljning av verksamheten, och på kliniker som interndebiterar och behöver göra kostnadskalkyler baserat på verkliga data.

Magnus Palm, controller, Region Örebro

Magnus Palm, controller, Region Örebro

”Det är ett väldigt lättanvänt och tilltalande system”, berättar Magnus Palm. ”Det är anpassat efter hur vi jobbar med kalkyler, så flödet man jobbar i passar oss väldigt bra. Vi får också en helhetsbild där man tydligt ser att alla kostnader kommer med genom hela flödet. Min känsla nu är att det inte kommer att vara något problem för mig att göra uppdateringar mellan åren.”

Gradvis införande under 2021

Även verksamhetschefen på Laboratoriemedicinska kliniken, Jan Forslid, som var den som initierade projektet, är nöjd med hur arbetet fortskrider. ”LOGEX konsulter har visat stort engagemang i vårt arbete med kostnadskalkylering, som är en avgörande faktor för att vi ska uppfylla våra mål om kostnadskontroll.” säger han.

Projektet beräknas vara helt klart till årsskiftet 2021/2022 och då kommer alla klinikens kostnadskalkyler och internprislistor vara baserade på aktuella data med full transparens om hur beräkningarna är gjorda, så att de enkelt kan uppdateras år för år.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70