Patient Pathways

Optimera digitala aktiviteter för patientengagemang samtidigt som du samlar in högkvalitativ data och integrerar sömlöst med dina befintliga IT-system

Vårt mål är att optimera vården och vi integrerar därför innovativa lösningar för digitala patientresor i era befintliga vårdförlopp, arbetsflöden och IT-system. Vår flexibla metod gör det möjligt att använda banbrytande applikationer för patientengagemang som säkerställer hög användarvänlighet, förenklad datastyrning och minskad arbetsbelastning för medicinsk personal och IT-personal.

Våra produkter för patientengagemang

LOGEX Pathways är en del av framtiden för digital vård och en lösning för alla delar av den digitala patientresan: patientportaler, PROM och PREM, egenmonitorering, inbyggda appar och bedside lösningar för inneliggande patienter.

LOGEX Pathways

Våra Pathways-paket innehåller funktioner som är skräddarsydda för dina specifika behov och är brandade med din organisations logotyper och färgscheman. Applikationsplattformen LOGEX Pathways har två huvudsakliga funktionsdomäner: patienten och vårdpersonalen. Den hostas i dedikerade miljöer som endast innehåller data från din organisation.

Dessutom kan paketen kompletteras med skräddarsydda tjänstepaket (konsultdagar) och valfria tillägg som till exempel vår inbyggda app för fjärrmonitorering eller InPatient Comfort-appen för inneliggande patienter.

Basic

Hur kommer jag igång med grunderna för insamling av data om patientresultat och patientupplevelser?

Advanced

Hur kan jag engagera patienterna att samla in patientrapporterade data (PROM och PREM) eller andra medicinska registerdata?

Professional

Hur kan jag monitorera, engagera och utbilda mina patienter på distans?

Ännu fler möjligheter

Ta din patientupplevelse till nästa nivå med vårt tillägg för inbyggda appar och systemintegrationer. Vi erbjuder appar för varje kontaktpunkt på resan inom sluten- och öppenvården som är byggda för att integreras i dina befintliga IT-system och arbetsflöden. Dessa tillägg läggs ovanpå något av de tre paket som nämns ovan.

Sömlös integration och trygghet

Med omfattande expertis inom system som Epic, Intersystems, Agfa, Cerner och olika lokala aktörer säkerställer vi en integration som förbättrar den övergripande effektiviteten i ditt ekosystem för hälso- och sjukvårdsteknik.

Vårt engagemang för kvalitet och säkerhet understryks av våra ISO 9001- och ISO 27001-certifieringar. Vi är fast beslutna att skydda patientdata och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och vi arbetar i strikt överensstämmelse med HIPAA-reglerna, vilket ger dig trygghet när det gäller sekretessen och integriteten för din vårdinformation.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70