Sjukvården står inför större utmaningar än någonsin tidigare.

De globala sjukvårdskostnaderna stiger i en takt som inte är långsiktigt hållbar och de stora skillnaderna i utfall visar att det finns en stor förbättringspotential.

LOGEX tillhandahåller analyslösningar som hjälper er att möta de ökande kraven på sjukvården, så att ni kan leverera bästa möjliga vård till lägsta möjliga kostnad. 

Beslut ni kan stå för.
Resultat ni kan mäta.

Hälso- och sjukvårdsorganisationer genererar enorma mängder data. Tänk om ni kunde omvandla dessa data till insikter som ni kan använda för att fatta välunderbyggda beslut i vårdens komplexa kontext?

LOGEX lösningar skapar tydlighet i hälso- och sjukvårdsdata och konverterar dem till användbara insikter. Oavsett om det handlar om att sänka kostnaderna, förbättra utfallet eller skapa en optimal balans mellan de två, hjälper våra lösningar din organisation att möta era mest kritiska utmaningar.

Våra avancerade analyslösningar täcker tre viktiga expertisområden:

Få ut mesta möjliga av er data

Våra designledda lösningar förenklar och visualiserar komplext data så att det är lätt att komma åt, presentera och dela.

Det här får ni med varje LOGEX-lösning:

Analys för hela organisationen

Leverera noggrannhet och precision i realtid och hitta de förbättringsområden som kan göra störst skillnad.

Lättanvända översikter online

Växla mellan övergripande översikter och detaljerade vyer på patientnivå, allt efter behov.

Tydliga, interaktiva och engagerande visuella gränssnitt

Underlätta samarbete mellan chefer, vårdpersonal, ekonomiavdelning och övrig personal, så att alla delar samma bild av verkligheten.

Nedladdningsbara rapporter

Tillhandahåll konkreta, objektiva underlag för gemensamma beslut.

Alla våra lösningar är:

Användarvänliga och molnbaserade

Online-åtkomst dygnet runt, alla dagar i veckan, via din webbläsare.

Högsta säkerhet

Från dataöverföring och -validering till databehandling och -standardisering.

Uppdaterade med data för jämförelser

Via ett omfattande nätverk av vårdgivare.

ISO-/NEN-, ISAE 3402-II-certifierade

Granskas årligen av tredje parts-experter.

Security Compliance

LOGEX genomgår en årlig granskning av sakkunniga tredjepartsbolag. LOGEX är certifierade enligt ISO 27001. Dessa certifikat bekräftar att LOGEX har en god informationssäkerhet och att de viktigaste internationella standarderna uppfylls.

Security page open_in_new

Verkliga resultat. Verkliga berättelser.

Insikter från LOGEX lösningar leder till verkliga förbättringar av kostnader, utfall och värdet av vården. Våra kunder berättar.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur LOGEX kan skapa tydlighet i er data

Hur fungerar det?

Vi visar er gärna hur LOGEX lösningar kan skapa tydlighet i er verksamhet genom smart analys av er data. Kontakta oss idag för att boka en demo. 

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.