Att kontrollera kostnader och optimera verksamheten behöver inte vara krångligt.

Sjukvården idag möter ständiga utmaningar i ett ökat vårdbehov, begränsade resurser och andra omständigheter utanför sin egen kontroll. Våra Financial Analytics-applikationer ger beslutsfattare inom ekonomifunktioner en högre grad av kontroll med hjälp av omfattande kostnadsanalyser och användningsbara insikter.  

Oavsett om ert mål är att uppfylla kraven på nationell rapportering eller att ni vill ta nästa steg och arbeta med djupare finansiell analys genom t ex benchmarking och kostnadsberäkning på patientnivå, erbjuder våra applikationer tydlighet och kontroll.

Våra applikationer för finansiell analys

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70