Choose another country if you’d like to see the content for your location

Vi omvandlar data till bättre sjukvård

Vi omvandlar vårddata till handlingsbara insikter för att hjälpa beslutsfattare, myndigheter och vårdgivare att optimera vården de tillhandahåller. 

Att optimera hälso- och sjukvården

I över ett decennium har LOGEX stöttat kliniker, vårdgivare, myndigheter, forskare och life science-företag över hela Europa att leverera den bästa möjliga vården. Men med begränsade resurser och ständigt föränderliga förutsättningar, tvingas vården att fatta svåra beslut som har stor påverkan på människors liv.   

Våra produkter och tjänster gör att dessa beslut blir mer datadrivna och ger beslutsfattare inom hälso- och sjukvården större inflytande. Vi är en pålitlig samarbetspartner som arbetar tillsammans med våra kunder för att förbättra vårdens ekosystem och därmed ha en positiv påverkan på den viktigaste och mest meningsfulla värdekedjan som finns.

Följ med oss på vår resa för att optimera vården – ett datadrivet beslut i taget. 

LOGEX historia
så här långt…

Vår vision

Vår vision är att omvandla data till en förbättrad hälso- och sjukvård genom att skapa tydlighet i de beslut som ska fattas för att uppnå bästa möjliga vård. Vi erbjuder avancerade analyslösningar som omvandlar data till värdefulla insikter, vilket resulterar i väl underbyggda beslut och förbättringar inom sjukvårdskostnader och -utfall.

Drivet av data, byggt av människor

Vårt team med över 400 internationella experter – chefer, konsulter, datavetare, analytiker och experter inom teknik, hälsoekonomi, medicin, matematik och statistik arbetar kontinuerligt för att bygga långsiktiga, ömsesidigt tillfredsställande partnerskap med alla våra kunder. Genom att investera i våra medarbetare investerar vi också i bolagets framgång.

Vår ledningsteam driver LOGEX framåt genom att utmana och stödja varje individ, genom transparent kommunikation och genom att säkerställa att våra värderingar förblir grunden i allt vi gör.

Sweden Senior Leaders

Erika Sundefors

Bogdan Chivaran

Emelie Bischoff

Jessica Alnesved

Amir Shafazand

Jessica Kumbier

Executive leadership

Philipp Jan Flach

Chris Holden

Neil Greathead

Andrew Woodward

Vår företagskultur formas av våra värderingar. Vi står fast vid dessa värderingar inte bara som ett löfte till våra kunder, utan också som ett sätt att arbeta tillsammans som ett team.

Vi skapar tydlighet genom att göra saker och ting enkla och lättbegripliga.

Vi vinner tillsammans eftersom inkludering och samarbete gör oss starkare.

Vi skapar och mäter resultat genom att fokusera på data i allt vi gör.

Vi bygger skalbart för att leverera maximalt värde med minsta möjliga insats.

Vi värderar handling framför ord och prioriterar ett snabbt utförande och ständiga förbättringar.

Vi vinner förtroende genom att alltid göra det lilla extra för att leverera förstklassig service.

Bli en del av LOGEX globala team av dedikerade experter för att förbättra vården genom datavetenskap, medicin, matematik, statistik och programvaruutveckling.

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70