Costing

Ge din organisation användbara insikter och tillförlitliga kostnadsdata.

Vårt innovativa kalkyl- och analysverktyg ger dig oöverträffade insikter i alla aspekter av ditt finansiella resultat. Det resulterar i beslut som du kan stå för och vars effekt du kan mäta.

Det börjar med tydlighet och kontroll, men det slutar inte där.

 • Räkenskapssammandrag (RS) från LOGEX Costing
 • Kontinuerliga insikter och engagemang 
 • Få bättre insikt och kontroll
 • Jämförelser för en djupare insikt i kostnaderna

Räkenskapssammandrag (RS) från LOGEX Costing

Genom Räkenskapssammandraget (RS) samlar statistikmyndigheten SCB årligen in ekonomisk statistik från samtliga regioner. Undersökningen ger en detaljerad och tillförlitlig information om regionernas ekonomi.

Syftet med RS är att både på region- och riksnivå ge en tillförlitlig information om regionernas ekonomi, nuläge och utveckling. Samma principer gäller vid kostnadsredovisning per enskild patient i KPP-kalkylen som i redovisning per delområde enligt verksamhetsindelningen. Därför kan vi med hjälp av KPP-kalkylen som grund fördela kostnaderna till rätt DVO.

Därför ska du använda LOGEX Costing för RS-rapportering

 • Vi kan återanvända stora delar av informationen och principerna i KPP-kalkylen som underlag till RS istället för att göra arbetet två gånger i parallella processer
 • LOGEX Costing inkluderar en RS-mall med relevanta kontogrupper och generella regler för gruppering och fördelning att utgå ifrån
 • Teamet på LOGEX har många års erfarenhet och därför stor kunskap i att rapportera RS 
 • LOGEX Costing ger dig full spårbarhet i hur kostnaderna fördelats till respektive DVO
 • Data-driven och snabb kalkyl ger stöd för snabba modelljusteringar under arbetsprocessen
 • Tydlig validering och datakvalitetsanalyser
Read more

Kontinuerliga insikter och engagemang

Vi hjälper våra kunder att ytterligare förbättra sina kostnadsanalyser med kvartalsvisa eller månadsvisa datauppdateringar, kostnadsberäkningar på patientnivå samt avancerade modeller och scenarier.

Read more

Få bättre insikt och kontroll

Som svar på utmaningarna med versionshantering, flera olika datakällor och föråldrade system erbjuder vi en molnbaserad, enhetlig budget som tillåter direkt input från avdelningarna.

Read more

Jämförelser för en djupare insikt i kostnaderna

Vi möjliggör jämförelser (benchmarking) av kostnader, kapacitet och volymer med andra, jämförbara, vårdgivare för att hjälpa våra kunder att skapa avancerade rapporter och översikter som ger en ännu djupare förståelse av kostnaderna.     

Read more

Costing paket 

Till våra olika Costing-paket erbjuder vi skräddarsydda servicepaket och flexibla tilläggspaket som hjälper dig att ytterligare förbättra möjligheten att kontrollera kostnader och optimera verksamheten.

Basic

Det grundläggande du behöver för nationell rapportering av KPP.

 • Underlättar din inlämning av KPP-rapportering till SKR
 • Enkel modellering genom standardiserade kalkylmodeller
 • Grundläggande rapporter och översikter

Advanced

Hjälper dig att jämföra dina kostnader inom den egna regionen eller med andra regioner.

 • Costing Basic +
 • Avancerade jämförelser
 • Omfattande analys och översikter

Professional

Förbättra din kalkylmodell och få insikter i kostnadsberäkning på patientnivå.

 • Costing Advanced +
 • Månadsuppdatering
 • Lönsamhetsanalyser
 • Obegränsade business case-analyser

Ta din kostnadshantering till nästa nivå med våra tilläggspaket

Ta din kostnadshantering till nästa nivå med våra olika tilläggsfunktioner. Oavsett om du vill effektivisera dina finansiella processer, få djupare insikter eller förbättra samarbetet med din organisation är våra tillägg utformade för att komplettera dina befintliga lösningar.

Europas ledande analysexpert inom hälso- och sjukvård

Vi är en betrodd partner som i nära samarbete med med våra kunder arbetar för att förbättra hälso- och sjukvårdens ekosystem och ha en positiv inverkan på den vård som tillhandahålls patienterna.

400+

Ett växande team på mer än 400 medarbetare i 10 länder.

40m+

Våra lösningar möjliggör för mer än 18 miljoner patienter att vara en aktiv medaktör i beslut om sin egen vård.

€100md+

Beslutsunderlag till hälso- och sjukvårdsfinansiering för över €100 miljarder årligen.

1000+

Offentliga och privata vårdgivare förlitar sig på oss 

Gör ditt data ännu mer kraftfullt med våra tilläggstjänster.

Våra experter och flexibla supportpaket finns redo att hjälpa dig frigöra den fulla potentialen i dataanalys för hälso- och sjukvården.  

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70