Kundberättelser

Så inrättade LOGEX ett europeiskt sjukhussamarbete och använde RWE för att hantera variationer i behandlingar och resultat vid HER2+ BC

I Europa görs flera insatser för att bättre förstå den optimala behandlingen av bröstcancer, men det finns fortfarande betydande kunskapsluckor. I synnerhet är de orsaker som påverkar resultaten och den nuvarande variationen i behandlingspraxis mellan sjukhus i och mellan länder fortfarande relativt outforskade.

I det här projektet arbetade vi tillsammans med ett ledande globalt läkemedelsföretag som stod inför utmaningen att hitta begränsade sätt att spåra och övervaka verkliga läkemedelsbehandlingsmönster för bröstcancer i Europa. I samarbete med sjukhusen var vårt mål för detta projekt att mäta processer, kostnader och resultat för att förbättra de praktiska patientresultaten.

Det fanns inget system på marknaden som kombinerade alla insikter från olika sjukhus och länder i en gemensam översikt som kunde jämföra och förbättra den dagliga kliniska vården.

Vi inrättade ett program inom nätverket för att ge insikter om de nuvarande behandlingsvägarna för bröstcancerpatienter i Europa. Programmets mål var att göra observationer tillgängliga för de deltagande sjukhusen baserat på vilka förbättringsområden som initierades och övervakades. Programmet har inrättats i fem länder (Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Finland och Spanien) inklusive en grupp med sju framgångsrika sjukhus för behandling av bröstcancer.

Den första utmaningen var att få insikter från olika system för RWD till en gemensam översikt. Vi skapade ett standardiserat sätt att validera och analysera datamängden med hjälp av smarta algoritmer för att utföra datarensning och automatisk validering. Oberoende valideringssessioner med sjukhusspecialister planerades samtidigt som sjukhusen fick värdefulla kontextuella insikter om sina behandlingsmönster. LOGEX skapade vyer och analytiska rapporter om patientvägar med hänsyn till mer än 20 olika KPI:er.

Resultatet är ett aktivt internationellt nätverk av sjukhus och specialister som möjliggör fördjupade insikter och diskussioner om framtida förbättringsområden. Programmet är avsett att tillhandahålla en robust datainfrastruktur med ett långsiktigt fokus som kan stödja sjukhus och andra partners med olika forskningsfrågor och förbättringsinitiativ.

Genom programmet kunde vi hitta en mängd observationer om variationer i vårdprocesserna, intressanta antingen för att förbättra behandlingen av bröstcancer eller för vidare forskning. Den typen av observationer diskuterades bland experter från olika sjukhus och länder och kan nu användas som en grund för att initiera utbildnings- och förbättringsprocesser.

Kortsiktiga effekter

Kortsiktiga effekter är insikter med fokus på behandlingsskillnader i neo-adjuvant behandling mellan sjukhusen. Vi faciliterade en intressant diskussion om behandlingsbeslut och kompetensutbyte mellan dessa sjukhus för att granska aktuella riktlinjer.

Exempel på bättre praxis delades också när det gäller polikliniska mastektomier. I Storbritannien utfördes en stor andel av operationerna, även bröstborttagningar i öppenvården. I andra länder var denna andel betydligt lägre. Läkarna var intresserade av denna stora skillnad och påskyndade utvecklingen för att möjliggöra polikliniska mastektomier även i andra länder. På så sätt strävar vi efter att ytterligare förbättra vården och patienternas upplevelser.

Långsiktiga effekter

Den eventuella inverkan av covid-19 på diagnos och behandling av bröstcancerpatienter var en av de långsiktiga observationer som ingick i detta program. Till exempel: vilken typ av effekt hade covid-19 på sjukhusen? Denna fråga bedömdes inte bara utifrån hur många patienter som smittats, utan också utifrån hur covid-19 påverkade behandlingsplanerna. Till exempel insikter om förseningar i operationer, vilket resulterade i en stor vårdskuld.

Sammanfattningsvis har detta europeiska nätverk möjliggjort insikter om vårdprocesserna för bröstcancerpatienter i flera länder, vilket underlättar kompetensutbyte och konkreta förbättringsmöjligheter.

Sjukhusen anser att nätverket med dess olika program är en startpunkt, en stark intressent och en dataplattform som kan generera betydelsefulla insikter över tid inom bröstcancer och andra terapeutiska områden. Nätverket gjorde det möjligt för sjukhusen att delta i viktig forskning och öka sina forskningsresultat – allt medan de behöll full kontroll över och äganderätt till sina egna data.

Vi har stora planer på att fortsätta och utvidga detta sjukhusnätverk och utforska de möjligheter som ARWEN kan erbjuda. För det första ska fler länder och fler sjukhus per land inkluderas. För det andra kommer mer omfattande analyser att göras för att ge mer detaljerade insikter. Slutligen ska fler utbildningstillfällen anordnas för att driva på ytterligare praktiska förbättringar.

Vill du få en bättre förståelse för din verksamhets vårdutgifter?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70