Choose another country if you’d like to see the content for your location

Kontroll av kostnader og optimalisering av drift trenger ikke å være komplisert.

Dagens helsevesen står overfor konstante utfordringer i form av økt etterspørsel etter helsetjenester, begrensede ressurser og andre forhold utenfor deres kontroll. Våre Financial Analytics-applikasjoner gir økonomiske beslutningstakere en høyere grad av kontroll gjennom omfattende kostnadsanalyser og handlingsrettet innsikt.

Uansett om målet ditt er å oppfylle nasjonale rapporteringskrav eller om du ønsker å ta neste skritt og arbeide med mer dyptgående økonomiske analyser som benchmarking og kostnadsberegning på pasientnivå, gir våre applikasjoner deg innsikt og kontroll.

Våre applikasjoner for økonomisk analyse:

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon?

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo