Under detta andra webinaret i vår webinarserie tittade vi närmare på hur regionerna kan använda den data som redan finns tillgänglig som underlag för analys, rapportering och jämförelser. Vi visade exempel på hur man kan använda detta data som underlag för faktabaserade beslut som sedan också kan mätas och följas upp.

Kostnad Per Patient (KPP) är en unik källa till kunskap för att följa upp vårdens verksamhet. Det är troligen den enda länken som finns idag mellan ekonomi och produktion. Här finns möjlighet att mäta och följa upp kostnader och tid för personal och övriga resurser. Genom att använda KPP-data kan vi följa upp kostnaderna för vårdproduktionen och genom att beskriva och kostnadssätta vården i vårdtjänster kan vi summera det till patientgrupper, DRG, geografiska grupperingar eller demografiska grupperingar. 

Med KPP-datat som grund, finns mycket goda möjligheter att ta fram analyser och rapporter att använda som hjälper oss att förstå och lära oss hur vi kan bli mer effektiva i att ge vård och möta framtidens vårdbehov.

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med analyser för din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70