Choose another country if you’d like to see the content for your location

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med analyser för din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70