Choose another country if you’d like to see the content for your location

Kundehistorier

Skaper reelle resultater for SAZ gjennom LOGEX-støttet program for verdidrevne helsetjenester

Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (forbundet for sykehussamarbeid), eller SAZ, er en gruppe med 28 sykehus i Nederland. SAZ’ oppgave er å levere helhetlige helsetjenester av høy kvalitet til en overkommelig pris. Dette innebærer blant annet at sykehusene lærer av hverandres erfaringer og samarbeider om å gi helsetjenestene og livskvaliteten for innbyggerne i regionen et løft.

I 2018 ønsket SAZ å jobbe videre med tilrettelegging av utveksling av anbefalte praksiser mellom sykehusene. De jobber med å gjøre det så enkelt som mulig for sykehusene i nettverket å dele informasjon om resultater, pasientutfall og kostnadsdata for ulike pasientgrupper på en måte som gjør dataene enkle å sammenligne, uten ekstra arbeid med registrering, samtidig som alle lover og forskrifter overholdes – også personvernforordningen.

Derfor etablerte SAZ-sykehusene i 2018 programmet «Value Driven Care» for å sikre verdibasert omsorg, i fellesskap med Value2Health, en del av LOGEX Group. Programmet startet med to pasientgrupper, og nye grupper har blitt lagt til hvert år. Akkurat nå er det iverksatt programmer for kolorektal kreft, hoftebrudd, brystkreft, lyskebrokk, kolecystektomi, svangerskap og fødsel samt hjertesvikt.

LOGEX arbeider tett med SAZ-programteamet om å gjøre det mulig for sykehusene i SAZ-nettverket å:

  • Få innsikt i pasientutfall og kostnader for spesifikke pasientgrupper uten å måtte samle inn ytterligere data; med uttrykkelig samtykke fra sykehusene som deltar i prosjektet, bruker LOGEX eksisterende data fra nederlandske kvalitetsregistre (som DICA og Perined), samt prosess- og kostnadsinformasjon fra refusjonsordninger og økonomiske data.
  • Sammenligne resultater knyttet til utfall og kostnader mellom andre sykehus som deltar, visualisert i en oversikt som viser områder med forbedringspotensial.
  • Fordype seg i data på pasientnivå for å få innsikt i årsaken bak bestemte poengsummer, i samsvar med gjeldende personvernregler, ved å kun vise aggregerte delsett av data som ikke kan knyttes direkte til enkeltpasienter.
  • Drøfte resultatene på en åpen og transparent måte med medisinske fagfolk fra andre sykehus via felles refleksjonsmøter organisert for hver pasientgruppe to ganger i året.
  • Få kunnskap om gode fremgangsmåter og iverksette forbedringstiltak på grunnlag av samtaler med fokus på informasjonsutveksling.

Programmet ble en umiddelbar suksess for SAZ-nettverket, og alle sykehusene som deltok, opplevde bedring i resultatene de oppnådde:

  • Høy grad av entusiasme og aktiv utveksling av informasjon om anbefalte praksiser; leger, sykepleiere, fødselsleger, ambulansepersonell og programadministratorer deltar aktivt i refleksjonsmøter (digitalt under covid-19), som har munnet ut i arbeidsbesøk mellom sykehus for utveksling av kunnskap
  • Refleksjonsmøter med svært gode vurderinger fra deltakerne: 8 eller høyere, der 20–40 % ga poengsummen 9 eller 10 (av 10).

Would you like to optimise the value of the care you deliver?

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo