Choose another country if you’d like to see the content for your location

Vi gjør data om til bedre helsetjenester

Vi forvandler helsedata til innsikt som kan brukes til å hjelpe beslutningstakere, myndigheter og helsepersonell med å optimalisere helsetjenestene de tilbyr.

Optimalisering av helsetjenester

I over ti år har LOGEX hjulpet klinikere, helsepersonell, myndigheter, forskere og Life Science-selskaper over hele Europa med å levere best mulig behandling. Med begrensede ressurser og stadig skiftende forhold tvinges de til å ta vanskelige beslutninger som har stor innvirkning på folks liv.

Våre produkter og tjenester gjør disse beslutningene mer datadrevne og styrker beslutningstakere i helsevesenet. Vi er en pålitelig partner som samarbeider med kundene våre for å forbedre økosystemet i helsevesenet og påvirke den viktigste og mest meningsfulle verdikjeden som finnes. Bli med på vår reise for å optimalisere helsevesenet – én datadrevet beslutning om gangen.

Historien om LOGEX så langt…

Vår misjon

Vår visjon er å forvandle data til bedre helsetjenester ved å skape klarhet i beslutningene som må tas for å oppnå best mulig behandling. Vi tilbyr avanserte analyseløsninger som omdanner data til verdifull innsikt, noe som resulterer i velinformerte beslutninger og forbedringer i helsevesenets kostnader og resultater.

Drevet av data, skapt av mennesker

Vårt team på over 400 internasjonale eksperter – ledere, konsulenter, dataforskere, analytikere og eksperter innen ingeniørfag, helseøkonomi, medisin, matematikk og statistikk – jobber kontinuerlig for å bygge langsiktige, gjensidig tilfredsstillende partnerskap med alle våre kunder. Når vi investerer i medarbeiderne våre, investerer vi også i selskapets suksess.

Ledelsen driver LOGEX fremover ved å utfordre og støtte hver enkelt medarbeider, gjennom åpen kommunikasjon og ved å sikre at verdiene våre forblir grunnlaget for alt vi gjør.

Norway Senior Leaders

Roar Brenden

Tor Øystein Seierstad

Petter Ballandby

Executive leadership

Philipp Jan Flach

Chris Holden

Neil Greathead

Andrew Woodward

Bedriftskulturen vår er formet av verdiene våre. Vi står for disse verdiene, ikke bare som et løfte til kundene våre, men også som en måte å jobbe sammen på som et team.

Vi bringer klarhet ved å gjøre ting enkelt og lett å forstå.

Vi lykkes sammen fordi samarbeid og inkludering gjør oss bedre.

Vi skaper og måler resultater ved å sette data i sentrum for alt vi gjør.

Vi skreddersyr løsninger i stor og liten skala for å levere høyest mulig verdi til minst mulig innsats.

Vi setter handling fremfor ord med vekt på effektiv gjennomføring og løpende forbedringer.

Vi gjør oss fortjent til tillit ved å strekke oss langt for å yte førsteklasses service.

Bli en del av LOGEX’ globale team av engasjerte eksperter som jobber for å forbedre helsevesenet
gjennom informatikk, medisin, matematikk, statistikk og programvareutvikling.

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo