Helsesektoren står overfor større utfordringer enn noensinne.

De globale kostnadene for helsetjenester øker i et tempo som ikke er bærekraftig på sikt, med store variasjoner i resultater som gir vesentlig rom for forbedring.

Analyseløsningene fra LOGEX bidrar til avklaring av de mest umiddelbare behovene, slik at man kan yte best mulige helsetjenester til lavest mulig kostnad på et overordnet nivå. 

Beslutninger dere kan stå ved.
Effekter dere kan måle.

Helseorganisasjoner genererer enorme mengder data. Hva om disse dataene kunne omskapes til innsikt dere kan bruke til å ta velinformerte beslutninger og navigere gjennom all kompleksiteten forbundet med levering av helsetjenester? LOGEX-løsningene gir denne innsikten i komplekse datagrunnlag, og forvandler dem til konkret og anvendbar innsikt.

Uansett om organisasjonen din vil senke kostnadene, forbedre resultatene eller finne en optimal balanse mellom de to, kan vi hjelpe dere med å imøtekomme de mest kritiske utfordringene dere står overfor.

De avanserte analyseløsningene våre dekker tre viktige domener:

Få mest mulig ut av dataene deres

De designstyrte løsningene våre forenkler og visualiserer komplekse data slik at de blir enkle å få oversikt over, formidle og dele.

Dette får du med samtlige LOGEX-løsninger:

Analyse for hele organisasjonen

Se smarte og presise analyser i sanntid som avdekker områdene med størst potensial for forbedring.

Brukervennlige online-dashbord

Naviger mellom oversikter som gir både det store bildet og detaljer på pasientnivå, alt etter behov.

Tydelige, interaktive og engasjerende visualiseringer

Skap et felles grunnlag for dialog mellom ledelsen og helsepersonell som ikke tar økonomiske beslutninger.

Nedlastbare lederrapporter

Få konkrete, objektive grunnlag for felles beslutninger.

Løsningene våre er:

Brukervennlige og skybaserte

Tilgjengelige via nettleseren døgnet rundt.

Sikret i alle ledd

Fra dataoverføring og validering til databehandling og standardisering.

Oppdaterte benchmarking-data

Via et omfattende nettverk leverandører av helsetjenester.

I samsvar med ISO/NEN, ISAE 3402-II

Revidert årlig av Deloitte.

Security Compliance

LOGEX revideres årlig av ekspert tredjeparts selskaper. LOGEX er ISO 27001 sertifisert. Dette bekrefter at LOGEX har god informasjonssikkerhet og at de viktigste internasjonale standardene er oppfylt.

LOGEX er en stolt partner av disse helseorganisasjonene:

How does it work?

We’re happy to show you how LOGEX solutions bring clarity to your data. Contact us today for a live demo.