Choose another country if you’d like to see the content for your location

Costing

Gi organisasjonen din nyttig innsikt og pålitelige kostnadsdata.

Vårt innovative kalkulasjons- og analyseverktøy gir deg uovertruffen innsikt i alle aspekter av dine økonomiske resultater. Resultatet er beslutninger som du kan stå inne for og som du kan måle effekten av.

Det begynner med klarhet og kontroll, men det slutter ikke der.

 • Kontinuerlig innsikt og engasjement
 • Få dypere innsikt og kontroll
 • Støtte for nasjonal rapportering. Oppfyller norske myndighetskrav.

Kontinuerlig innsikt og engasjement

Vi hjelper kundene våre med å forbedre kostnadsanalysene ytterligere med kvartalsvise eller månedlige dataoppdateringer, kostnadsestimater på pasientnivå og avanserte modeller og scenarier.

Read more

Få dypere innsikt og kontroll

Som svar på utfordringene med versjonskontroll, flere datakilder og eldre systemer tilbyr vi et skybasert, enhetlig budsjett som fortsatt tillater direkte input fra avdelingene.

Read more

Støtte for nasjonal rapportering. Oppfyller norske myndighetskrav.

Vi gjør det mulig å sammenligne kostnader, kapasitet og volum med andre sammenlignbare leverandører av helsetjenester for å hjelpe kundene våre med å lage avanserte rapporter og dashbord som gir en enda bedre forståelse av kostnadene.

Read more

Costing-pakker

For våre ulike kostnadspakker tilbyr vi skreddersydde servicepakker og fleksible tilleggspakker for å hjelpe deg med å få enda bedre kontroll over kostnadene og optimalisere virksomheten.

Basic

Det grunnleggende du trenger for nasjonal rapportering av KPP.

 • Gjør det enklere for deg å sende inn KPP-rapportering til NPR
 • Enkel modellering ved hjelp av standardiserte kostnadsmodeller 
 • Grunnleggende rapporter og oversikter

Advanced

Hjelper deg med å sammenligne kostnadene i ditt eget helseforetak eller med andre helseforetak

 • Costing Basic +
 • Avanserte sammenligninger
 • Omfattende analyser og oversikter  

Professional

Forbedre kalkylemodellen din og få innsikt i kostnadsberegning på pasientnivå

 • Costing Advanced +
 • Månedlig oppdatering 
 • Lønnsomhetsanalyser 
 • Ubegrenset antall business case-analyser

Spreng grensene med kraftige tilleggsapper

Ta kostnadsstyringen til neste nivå med våre ulike tilleggsfunksjoner. Enten du ønsker å effektivisere økonomiprosessene, få dypere innsikt eller forbedre samarbeidet i organisasjonen, er tilleggsprogrammene våre utviklet for å utfylle de eksisterende løsningene dine. 

Europas ledende ekspert på helseanalyse

Vi er en pålitelig partner som samarbeider tett med kundene våre for å forbedre økosystemet i helsevesenet og påvirke pasientbehandlingen på en positiv måte.

400+

Et voksende team med mer enn 400 ansatte i 10 land.

40m+

Unike pasienter involvert i beslutninger via våre løsninger

€100b+

Beslutningsstøtte for over 100 milliarder euro i helsevesenet hvert år.

1000+

Offentlige og private leverandører av helsetjenester stoler på oss.

Utnytt den fulle kraften i dataene dine med våre tilleggstjenester.

Med våre dataanalyseeksperter og fleksible støttepakker kan du utnytte det fulle potensialet i dataanalyse i helsevesenet.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon?

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo