Vi brenner for å bruke data til å gi helsetjenestene et løft.

LOGEX er ledende innen analyseløsninger for helsesektoren. Gjennom innsikt i egne data setter vi aktører i alle ledd av helsevesenet i stand til å ta beslutninger for best mulige helsetjenester.

Europas ledende ekspert på analyse av helsetjenester

> €100 mrd.

Grunnlag for beslutninger om finansiering av helsetjenester for over €100 mrd. årlig.

> 600

En betrodd partner for 600 offentlige og private leverandører av helsetjenester.

10 land

Vi har 13 kontorer i 10 land, og vokser stadig.

> 18 millioner

Pasienter som berøres av beslutninger tatt på grunnlag av våre løsninger.

Oppdag hvorfor LOGEX ligger i forkant innen helseanalyse i Europa.

Om selskapet

Datastyrte beslutninger. Innsikt som gir handlekraft.

Løsningene fra LOGEX avdekker forbedringsområder – slik at dere kan iverksette målrettede tiltak og lede ressursene dit de kan ha størst effekt.

Identifiser konkrete muligheter for effektivisering, sammenlign data og få et vesentlig styrket kunnskapsgrunnlag. Spar penger, omfordel ressurser og stimuler til innovasjon. Bruk denne innsikten til å ta tak i kjerneområdene i organisasjonen. Med LOGEX er veien videre klar.

LOGEX er en stolt partner av disse helseorganisasjonene.

Vil du være med oss på veien mot målet?

Hos LOGEX vil du være en del av et raskt voksende internasjonalt team av eksperter innen datavitenskap, medisin, matematikk, statistikk og programvareutvikling,  som brenner for å forbedre helsetjenesten.

Inspirerer dette deg? Finn en rolle i LOGEX som passer akkurat deg.