Choose another country if you’d like to see the content for your location

Impact stories

Hvordan vår LOGEX Financial Control Suite bidrar til å gjøre budsjetterings- og kostnadsberegnings- prosessen enklere og smidigere på Erasmus MC

LOGEX samarbeidet med Nederlands største sykehus, Erasmus MC, om oppgraderingen til Costing-løsningen til LOGEX. Ett år senere kan Erasmus MC allerede se fordelene til den integrerte LOGEX Financial Control Suite ved å bygge videre på enhetskostnaden i deres budsjetterings- og prognoseløsninger.

Kostnadsberegningssystemet til Erasmus MC trengte en oppgradering, siden systemet ikke oppfylte organisasjonens krav. Det gamle systemet ble administrert sentralt og det medførte en risiko for å bli avhengig av kunnskapen til enkeltpersoner i organisasjoner som det eneste kontaktpunktet. Avdelingsledere og klinikere hadde ingen tilgang til systemet, og det var meget krevende å forklare kostnadsstrukturen og resultatene. Som en følge av dette ble enhetskostnaden kun formidlet til regulatoren og ikke anvendt i praksis. Informasjonsverdien kunne ikke brukes i budsjetterings- og prognostiseringsprosessene til Erasmus MC. I tillegg førte kontraktdiskusjoner med betalere til en endret helsetjenesteportefølje som sykehuset ønsket skulle gjenspeiles i budsjettet per spesialitet og avdeling.

I 2019 hjalp LOGEX Erasmus MC med å foreta en smidig oppgradering til den nye Costing-løsningen, en løsning som skapte mer til utdata. Samtidig desentraliserte Erasmus MC prosessen og involverte i mye større grad avdelings-controllere. Løsningen førte også til betydelig større engasjement fra klinikerne. I tillegg ga det solide grunnlaget som ble etablert på bare ett år dem den tilliten de trengte for å bruke enhetskostnaden direkte i budsjetteringsprosessen for 2021.

Senere, i 2020, integrerte Erasmus MC fullt ut utdata fra Costing-løsningen i budsjetteringsprosessen sin ved å bruke de aktivitetsbaserte budsjetteringsprinsippene i LOGEX Budgeting-løsningen. Ved å ta endringer i portefølje og betalerkontrakter i betraktning hjalp denne løsningen MC til å objektivt fastlegge budsjettet for 2021 og å ha mye bedre databaserte diskusjoner med mer enn 40 controllere i alle avdelinger om kostnadsstrukturen deres. I tillegg hjalp det solide kostnadsgrunnlaget og oppslutningen om systemet sykehuset til å integrere dette i budsjetteringsprosessen på en vellykket og smidig måte. Fra 2021 og fremover vil Erasmus MC implementere LOGEX’ Forecasting-løsning for å overvåke og sammenligne sykehusets aktivitetsbaserte budsjett med faktiske data, noe som gjør det mulig å starte diskusjoner og foreta justeringer i løpet av året, snarere enn i ettertid.

  • Mer effektiv kostnadsoppdatering som er enklere å administrere på grunn av regelkonfigurasjon.
  • Costing-løsningen er desentralisert, så den kan administreres av flere medlemmer.
  • Støtte for beregnede enhetskostnader og standarder fra ledelsen og klinikere.
  • Ekstra tilleggsfunksjoner: Budgeting- og Forecasting-løsninger

The knowledge and practical approach of LOGEX’s consultants made this project a success. We are super happy with our switch to LOGEX.

Mieke Moller – Manager Business Control – Erasmus MC, Rotterdam

Would you like to gain insight into your hospital’s financial performance?

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo