Choose another country if you’d like to see the content for your location

Kundehistorier

Sykehusovertakelse: Vurdering av innvirkningen for OLVG med LOGEX Videreføring av helsetjenester etter sykehuskonkurs

OLVG er et sykehus for Amsterdam og omegn. Sykehuset har vært navet i helsetjenestene i området i over et og et halvt århundre, og har spilt en avgjørende rolle når det gjelder å gi helseomsorgen et løft og bidra til bedre helse blant byens innbyggere.

LOGEX og OLVG har samarbeidet i over 10 år. LOGEX var en sentral partner i det å gi OLVG klarheten de trengte for å kunne fatte viktige avgjørelser i fusjonen med Sint Lucas Andreas-sykehuset i 2015.

I 2018 var MC Slotervaart, et annet sykehus i Amsterdam, på randen av konkurs. Etter å ha blitt bedt om å hjelpe til for å sikre kontinuitet av sykehusets helsetjenester, vurderte OLVG å overta en stor del av disse. OLVG kontaktet LOGEX for å få en presis vurdering av den potensielle innvirkningen dette ville ha på kapasiteten, inntektene og kostnadene for OLVG.

I den intensive perioden i forkant av konkursen hos MC Slotervaart, kjørte LOGEX gjennom flere scenarier med OLVG-teamet for å kartlegge mulige utfall på en presis måte.  LOGEX’ aktivitetsbaserte administrasjonsmodeller ga OLVG klarheten de trengte til å kvantifisere de ytterligere ressursene som trengtes per avdeling – blant annet antallet leger, sykepleiere og annet personell – og gjøre OLVG i stand til å sikre at man kunne levere helsetjenester uten avbrudd i behandlingsforløp i Amsterdam.

Gjennom å levere presis og pålitelig informasjon fungerte LOGEX Økonomiløsninger som et redskap for å kunne fatte datastyrte beslutninger i forkant av overtakelsen av deler av MC Slotervaarts tjenestetilbud, herunder komplekse beslutninger om investeringer, priser og nødvendige garantier.  OLVG baserte seg på innsikt fra LOGEX Økonomiløsninger som grunnlag for gjennomføring av en rekke forhandlinger med finansieringsaktører (forsikringsselskaper), lovgivende myndigheter og Amsterdam kommune i løpet av kort tid.

Jeroen van Roon, Chief Financial Officer, OLVG

Jeroen van Roon, Chief Financial Officer, OLVG

Med innsikter hentet fra LOGEX Økonomiløsninger kunne OLVG gjøre følgende:

  • Kvantifisere nødvendige ekstra ressurser og registrere dem i et revidert budsjett
  • Overvåke flere deler av helsetjenestene basert på pasientkarakteristikker ved hjelp av prognosemodellen vår
  • Måle resultater opp mot målsetninger og planer på alle nivåer av sykehuset, fra styret til de enkelte avdelingene, ved hjelp av budsjetteringsmodellen vår
  • Identifisere og iverksette tiltak knyttet til konkrete muligheter for effektivisering

Would you like to gain insight into your hospital’s financial performance?

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo