Choose another country if you’d like to see the content for your location

Ledende europeiske leverandører av analyse av helsedata fra Nederland, Sverige og Finland har gått sammen om å etablere LOGEX-konsernet.

Resultatet er en europeisk markedsleder innen avanserte analyseløsninger for helsesektoren.

Fra september 2020 vil all programvare og tjenester for helseanalyse fra LOGEX, Ivbar og Prodacapo bli levert under navnet LOGEX. Sammenslåingen formaliserer tanken om å operere som ett felles selskap forent av én felles målsetning: å forvandle data til bedre helsetjenester.

Et felles svar på samtidens utfordringer

Ved å forene ekspertise fra europeiske markedsledere innen helseanalyse utvider LOGEX produkttilbudet sitt til å gi innsikt i tre nøkkelområder knyttet til data i helsesektoren: Økonomi, Verdi og Resultater.

Disse innsiktene kan brukes som beslutningsgrunnlag for beslutningstakere som skal iverksette strategiske tiltak – der målet er best mulige resultater til lavest mulig pris. Med utvidet fagkunnskap, ekspertise og geografisk nedslagsfelt kan LOGEX tilby helsepersonell, organisatorer og aktører innen finansiering et unikt grunnlag for læring, samarbeid og sammenligning av data internasjonalt. Nå som helsesektoren står overfor utfordringer vi ikke har sett maken til i moderne tid, kan konsolideringen av LOGEX-konsernet utgjøre en samlet respons på de stadig mer komplekse behovene vi står overfor i kjølvannet av dagens situasjon.

Dette gjør det mulig for LOGEX å levere handlingsrettet innsikt til interessenter på alle nivåer i helsevesenet, i en tid da klarhet er mer nødvendig enn noensinne.

Nytt merkenavn, samme funksjonalitet

Selv om både eksisterende og ny programvare heretter kommer til å samles under LOGEX-merkevaren, vil ikke kundene merke noen endringer i hvordan analyseløsningene de bruker i dag, fungerer – og de vil heller ikke oppleve noen endringer i tjenestene de får fra teamene de allerede jobber med.

Alle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser fra eksisterende avtaler overføres i praksis til LOGEX. Alle data lagres og vil forbli lagret i henhold til de strengeste sikkerhetsstandardene. LOGEX vil ha hovedkontor i Amsterdam, med mer enn 350 internasjonale eksperter som jobber i ni land i hele Europa.

Om LOGEX

Som Europas ledende ekspert på helseanalyse forvandler LOGEX data til bedre helsetjenester. Vi tilbyr avanserte analyseløsninger som forvandler data til konkret handlingsrettet innsikt. Denne innsikten kan brukes som kunnskapsgrunnlag for beslutninger som gir best mulig resultat til lavest mulig kostnad.

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo