Thoma Bravo investerer i LOGEX

Thoma Bravo, et ledende investeringsselskap med fokus på programvareselskaper, investerer i LOGEX for å støtte vår misjon om å analysere og behandle data for bedre helsetjenester i Europa. De eksisterende aksjonærene, selskapets grunnleggere og Summa Equity, vil forbli eiere og vil samarbeide tett med Thoma Bravo og ledergruppen for å støtte LOGEX’ europeiske vekst og ytterligere drive innovasjon innen helseanalyse.

For mer informasjon: Global website