Webinar: Medisinsk koding og registrering i praksis – oppdatering og påbygnings-kurs for deg med erfaring innen medisinsk koding i somatikk

Tirsdag 22. oktober 2024 kl. 09.00 – 15.00

LOGEX inviterer til et praksisnært heldags-webinar i medisinsk koding og administrativ registrering innen somatikk. Webinaret retter seg mot deg som allerede har gjennomgått LOGEX grunnutdanning i medisinsk koding, eller har opparbeidet deg kunnskap gjennom arbeid og andre kurs innen fagområdet.

Til grunn for undervisningen legger vi de norske reglene for diagnose- og prosedyrekoding, samt administrativ registrering.

Undervisningsform

Problembasert læring og undervisning basert på repetisjon av grunnleggende prinsipper, nyheter innen koding, samt dine og øvrige kursdeltakeres innsendte problemstillinger.

Som deltaker forplikter du deg til å bidra med minst én aktuell problemstilling/kasuistikk fra egen hverdag. Denne må sendes oss senest 2 uker før webinaret. De innsendte problemstillingene vil bli bearbeidet og danne grunnlag for undervisning, dialog og diskusjon under webinaret.

Møteform

Vi benytter Teams til gjennomføring av webinaret. Som deltaker må du ha tilgang til Teams og mulighet for å delta i dialogen (lyd og bilde) fra din PC/laptop/nettbrett

Presentasjoner brukt under webinaret vil bli sendt deg i etterkant sammen med kursbevis.

Pris

2940 kr per deltaker. Ved 5 eller flere deltakere fra samme HF, gis det 10% rabatt.

Påmeldingen er bindende fra 01.10.2024.

Ved spørsmål, send en e-post til kurs-no@logex.com, eller kontakt oss direkte på telefon:

  • Nora Falla Larsen, senior rådgiver, mobil: 41435703
  • Tor Øystein Seierstad, medisinsk direktør, mobil: 90865915
Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo