De flesta regioner arbetar strukturerat med produktions- och kapacitetsstyrning som ett verktyg för att säkerställa att vårdens resurser vid varje given tidpunkt används mest kostnadseffektivt, patientsäkert och med överenskommen kvalitet. Att arbeta med produktions- och kapacitetsstyrning är också ett steg i arbetet att uppnå en ekonomi i balans.

Hur kan budgetprocessen i högre utsträckning stödja arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning och hur kan regionerna nyttja sin befintliga KPP-data för en aktivitetsbaserad budget baserad på korrekt och aktuell kostnadsinformation?

Svaret på den frågan var temat för dagens webinar som du kan ta del av här nedan.

Vill du veta mer om hur ni kan nyttja er KPP-data som underlag för en aktivitetsbaserad budget?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70