Webinar – Så kan ert befintliga KPP-data användas i praktiken för produktions- och kapacitetsstyrning.

De flesta regioner arbetar strukturerat med produktions- och kapacitetsstyrning som ett verktyg för att säkerställa att vårdens resurser vid varje given tidpunkt används mest kostnadseffektivtpatientsäkert och med överenskommen kvalitet. Att arbeta med produktions- och kapacitetsstyrning är också ett steg i arbetet att uppnå en ekonomi i balans.  

Hur kan budgetprocessen i högre utsträckning stödja arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning och hur kan sjukhusen nyttja sin befintliga KPP-data för en aktivitetsbaserad budget baserad på korrekt och aktuell kostnadsinformation? 

Svaret på den frågan var temat för dagens webinar som du kan ta del av här nedan.

Vill du veta mer om hur ni kan nyttja er befintliga KPP-data som underlag för en aktivitetsbaserad budget?

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.