Extra systemintegrationer

Hur säkerställer jag att alla funktioner i LOGEX Pathways integreras i min IT-miljö?

Om den grundläggande integrationen med era rollbaserade åtkomstsystem (SSO) och vårddatakällor (till exempel ert vårdinformationssystem) inte är tillräcklig, kan ni få extra integrationer med tillägget “extra IT-integrationer”.

Oavsett om det handlar om branschstandardlösningar för Single Sign-On (SSO) som ADFS och toppmoderna FHIR-protokoll eller anpassade API- och webbtjänster, säkerställer vår plattform en sofistikerad och sammankopplad IT-upplevelse som är skräddarsydd för vårdpersonalens unika behov.

Funktioner

  • Data Warehouse Integration API
  • Webbtjänster för ad hoc-datainsamling
  • Mångsidig API Integration
  • Interoperabilitet med FHIR Protokoll

Data Warehouse Integration API

Integrera sömlöst med datalager med hjälp av vårt API vilket möjliggör omfattande dataanalys och rapportering. Centralisera och konsolidera vårddata för en helhetssyn som stödjer strategiskt beslutsfattande.

Read more

Webbtjänster för ad hoc-datainsamling

Utnyttja dynamisk datahämtning via webbtjänster och öka smidigheten i IT-infrastrukturen för sjukvården. Hämta realtidsdata på ett effektivt sätt och optimera arbetsflödena för bättre patientvård.

Read more

Mångsidig API Integration

Skräddarsy dina integrationsbehov med vårt mångsidiga API som är en brygga för att ansluta olika sjukvårdssystem. Underlätta datautbyte och systemkommunikation och främja ett sammanhängande IT-ekosystem.

Read more

Interoperabilitet med FHIR Protokoll

Säkerställ sömlöst datautbyte och interoperabilitet med FHIR-protokoll (Fast Healthcare Interoperability Resources). Möjliggör standardiserad delning av vårdinformation mellan system vilket främjar effektivt samarbete och enhetliga data.

Read more

Sömlös integration med ledande IT-system för hälso- och sjukvården

På LOGEX är vi stolta över vårt engagemang för interoperabilitet och vår sömlösa anpassning till de stora leverantörerna av IT-system för sjukvården. Med omfattande expertis inom system som Epic, Intersystems, Agfa, Cerner och olika lokala aktörer säkerställer vi en integration som förbättrar den övergripande effektiviteten i ditt ekosystem för hälso- och sjukvårdsteknik.

Branscherkända certifieringar och efterlevnad

Vårt engagemang för kvalitet och säkerhet understryks av våra ISO 9001- och ISO 27001-certifieringar. Vi är fast beslutna att skydda patientdata och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och vi arbetar i strikt överensstämmelse med HIPAA-reglerna, vilket ger dig trygghet när det gäller sekretessen och integriteten för din vårdinformation.

Globala standarder för dataskydd och efterlevnad av medicintekniska produkter

Våra p uppfyller kraven i EU:s direktiv om medicintekniska produkter och GDPR. Våra specialiserade team är skickliga på att hantera medicintekniska produkter i klass 1, vilket garanterar tillförlitlighet och säkerhet för sjukvårdstekniken. Oavsett om våra system används i ett privat moln eller på plats är de noggrant utformade för att uppfylla och överträffa alla riktlinjer vilket säkerställer ett stabilt skydd av patientinformation.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70